Global Goal 10: Verminderde ongelijkheid

De internationale gemeenschap heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van armoedebestrijding. De meest kwetsbare landen, de minst ontwikkelde landen, ontwikkelingslanden zonder directe toegang tot de zee, en de kleine eilandstaten, boeken ook vooruitgang op het gebied van armoedebestrijding. Er is echter nog steeds ongelijkheid en niet iedereen heeft toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en andere voorzieningen.

In het kort

  • We moeten ongelijkheid in en tussen landen verminderen
  • Hierdoor kunnen we de ecologische, sociale en economische balans versterken

Global Goal

global goal icon
Verminder ongelijkheid in en tussen landen

De inkomensongelijkheid tussen landen is afgenomen maar de ongelijkheid binnen landen is gestegen. Er is een toenemende consensus dat economische groei alleen niet genoeg is om armoede te bestrijden wanneer deze groei niet voor iedereen geldt of wanneer één van de drie pilaren van duurzame ontwikkeling ontbreekt: economie, maatschappij en milieu (People, Planet, Profit).

Universeel beleid

Om ongelijkheid te verminderen moet beleid universeel zijn en de behoeften van kwetsbare en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen vooropstellen. Economische groei moet inclusief zijn. Oftewel, iedereen moet erbij worden betrokken. Wanneer wordt gesproken over economische groei, dan moeten ook aandacht worden besteed aan sociale aspecten en het milieu.

Inkomensgroei

In Global Goal 10 staat dat landen meer aandacht moeten besteden aan de inkomensgroei van arme mensen. Het inkomen van de armste 40 procent van de nationale populatie moet in 2030 dan ook sneller zijn gegroeid dan het nationale gemiddelde. Mondiale financiële instituties moeten beter worden gereguleerd en gecontroleerd. Binnen dit duurzame doel bestaat ook ruimte voor migratie. Migratie en mobiliteit van mensen moeten beter en veiliger worden georganiseerd. Ook moet een einde komen aan discriminerende wetten en praktijken die ongelijkheid juist groter maken. Iedereen moet gelijke kansen hebben en worden betrokken bij alle sociale, economische en politieke aspecten van de samenleving.

 

Kortom:

  • armoede bestrijden door inzet van de internationale gemeenschap;
  • aanhoudende verschillen en ongelijkheid bestrijden;
  • inclusieve economische groei realiseren;
  • de drie pilaren van duurzame ontwikkeling toepassen: economie, maatschappij en milieu;
  • streven naar universeel beleid;

Lees meer over #cultuur