Water for Life

Twente zet zich steeds meer op de kaart met slimme oplossingen, zoals bijvoorbeeld: de slimme regenton van de Universiteit Twente voor het bergen en veilig afvoeren van water, oplossingen voor het zuiveren van drinkwater, proceswater en afvalwater van Pentair, vegetatiedaken met mos en sedum voor waterbuffering zoals toegepast bij Uzin Utz Nederlandbouwkundige constructies van TenCate die helpen de gevolgen van natuurrampen te verminderen en lokale oplossingen zoals de stadsbeek in Enschede die wateroverlast nu en in de toekomst voorkomen. 

Twente zet zich steeds meer op de kaart met slimme oplossingen, zoals bijvoorbeeld: de slimme regenton van de Universiteit Twente voor het bergen en veilig afvoeren van water, oplossingen voor het zuiveren van drinkwater, proceswater en afvalwater van Pentair, vegetatiedaken met mos en sedum voor waterbuffering zoals toegepast bij Uzin Utz Nederlandbouwkundige constructies van TenCate die helpen de gevolgen van natuurrampen te verminderen en lokale oplossingen zoals de stadsbeek in Enschede die wateroverlast nu en in de toekomst voorkomen. 

Het Twentse perspectief

Kantel de landkaart, dan wordt pas echt goed zichtbaar dat Nederland een deltaland is. Ons land wordt gekenmerkt door een complex stelsel van rivieren, meren, plassen, kanalen, vaarten en sloten. Oceanen en zeeën lijken misschien ver weg vanuit het Twentse perspectief, maar water loopt per definitie van het hoogste naar het laagste punt en passeert Twente dus dagelijks. Water dat grote invloed heeft op het leven in Twente en de rest van de wereld. Door de invloed van klimaatverandering en milieuvervuiling staat het watermanagement in de breedste zin van het woord onder grote druk. Het zijn de basale vragen die steeds luider klinken, zoals:

 

  • Hoe kunnen we bij overvloedige neerslag wateroverlast voorkomen?
  • Hoe kunnen we voorzien in voldoende drinkwater bij langdurige droogte?
  • Hoe zorgen we ervoor dat onze afvalstoffen niet in het ecosysteem en vervolgens op ons bord terecht komen?

 

Slimme Twentse oplossingen

Het bewustzijn in ondernemend Twente, dat we als samenleving verantwoordelijk zijn voor goede waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterveiligheid, is groot. En als reactie op de lokale en mondiale waterproblematiek wordt in Twente gewerkt aan slimme oplossingen die actief bijdragen aan een volhoudbare toekomst met waterrijke groei!

 

Lees meer over #watertechnologie