Global Goal 5: Geslachtsgelijkheid

De wereld heeft vooruitgang geboekt op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de verbetering van de positie van vrouwen in het kader van de ontwikkelingsdoelen voor het nieuwe millennium, waaronder gelijke toegang tot basisonderwijs voor jongens en meisjes. Maar vrouwen en meisjes blijven overal op aarde het slachtoffer van discriminatie en geweld. Geslachtsgelijkheid van mannen en vrouwen is niet alleen een grondrecht maar een essentiële basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld.

In het kort

Global Goal

global goal icon
Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes

Gelijke toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, gepast werk, en vertegenwoordiging in politieke en economische besluitvorming voor vrouwen en meisjes zullen duurzame economieën stimuleren, en samenlevingen en de mensheid in het algemeen ten goede komen. In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. Toch is dit niet voldoende.

Duurzame basis

Volgens de Verenigde Naties is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen niet alleen een mensenrecht maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat vrouwen en meisjes nog vaak worden achtergesteld ten opzichte van mannen en jongens. Global Goal 5 stelt dat in 2030 vrouwen en mannen ook in de praktijk gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Daarnaast moeten vrouwen en mannen gelijk zijn vertegenwoordigd in politieke en economische besluitvorming. Toch is de positie van meisjes en vrouwen de afgelopen jaren al flink verbeterd.

Gelijke rechten

In 2030 moeten vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen, om mee te beslissen binnen de politiek, de economie en het openbare leven. Landen moeten specifiek beleid maken en wetten aannemen die vrouwen en meisjes gelijke rechten geven op alle gebieden. Ook moet een einde komen aan geweld tegen vrouwen en meisjes, zoals mensenhandel, seksuele uitbuiting, kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis.

 

Kortom:

  • gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen;
  • de positie van vrouwen en meisjes verbeteren;
  • discriminatie en geweld terugdringen;
  • gelijke toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, gepast werk en politieke besluitvorming bevorderen;

Lees meer over #cultuur