Al sinds 2014 zet Mineral Valley Twente zich in voor de agrarische sector. “Mest was voor boeren toen het grootste knelpunt”, vertelt directeur Eric Kleissen. “Inmiddels zijn de uitdagingen veranderd. We hebben nu te dealen met maatschappelijk-brede opgaven. Stikstof, Natura 2000, biodiversiteit... noem maar op.” Met de jaren verlegde Mineral Valley Twente daarom haar focus. “De agrarische wereld verandert. Wij willen die transitie op een positieve manier ondersteunen, zodat het verdienmodel van de boer gewaarborgd blijft.”

 

Samenwerking
De uitdagingen in de agrarische sector hebben invloed op velen. Mineral Valley Twente werkt daarom samen met zo’n 50 stakeholders. “De provincie, waterschap, maar ook de Universiteit van Twente, Landschap Overijssel en ForFarmers. Het zijn uiteenlopende partijen. En dat moet ook, want we willen juist zoveel mogelijk verschillende verhalen horen.” De stichting vindt het echter belangrijk om een neutrale en onafhankelijke partij te blijven. “We willen geen kant kiezen, maar juist de verbinder zijn tussen alle partijen. Zo kunnen we alle kennis onderling delen.”

 

Versnellingsagenda
Mede dankzij de samenwerking met haar partners stelde Mineral Valley Twente haar nieuwe, meerjarige versnellingsagenda op. De thema’s water, bodem en verdienmodel agrariër zijn hierin leidend. “De agenda vormt de basis voor diverse praktijkpilots”, vertelt Eric. “We willen namelijk niet alleen het gesprek aangaan, maar ook echt de mouwen opstropen en concrete oplossingen aanreiken.” Met de praktijkpilots is de stichting van plan het vernieuwingsproces te ondersteunen.

 

Nieuwe naam
Met de versnellingsagenda slaat Mineral Valley Twente officieel een nieuwe weg in. Op 28 november 2022 overhandigde de stichting de agenda aan minister Piet Adema en gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. Dezelfde middag werd ook het nieuwe jasje van Mineral Valley Twente onthuld. De aanwezigen reageerden enthousiast. “Ik ben blij dat we samen de schouders eronder zetten”, vertelde Ten Bolscher. “Het boerenerf is niet het probleem, maar juist de oplossing.” Adema kon zich daarin goed vinden. “De uitdagingen in de landbouw zijn gezamenlijke opgaven. De agenda sluit perfect aan op wat er speelt in Den Haag.”

 

Tot leven brengen
Het plan voor de komende vijf jaar ligt er. Ook over de uitvoering is nagedacht. Aan de hand van praktijkpilots wil De Land Bouwers de agenda tot leven brengen. “Met de pilots werken we aan praktische oplossingen voor diverse thema’s die de regio zelf heeft aangedragen”, licht Eric toe. “Denk aan de aanpak van nitraatuitspoeling, de omslag naar natuurinclusieve landbouw en het aanhaken bij en uitbreiden van KPI’s project Kringlooplandbouw. Andere suggesties zijn uiteraard ook van harte welkom.” Na een succesvolle introductie van de agenda staat het team van De Land Bouwers te popelen om aan de slag te gaan. “De basis is gelegd. Nu de uitvoering nog. Er zijn veel uitdagingen in de agrarische sector. Maar wij weten zeker: er is perspectief.”

 

Funding

Regio Deal

Agenda voor Twente

 

Meer weten?
Neem dan contact op met projectleider Eric Kleissen
T: +316 1066 0918
M: ekleissen@avecodebondt.nl

Lees meer over #Mineral Valley