Twente Board lanceert onderzoek naar Twents Werkgeluk 

Het wordt een steeds grotere uitdaging om alle vacatures gevuld te houden. Ondernemers kunnen potentiële werkzoekenden verleiden met lease-auto’s, bedrijfswoningen of hoge salarissen, maar aangezien mensen een groot deel van hun leven op het werk doorbrengen is het investeren in medewerkersgeluk ook een goede optie. Op verzoek van Twentse ondernemers, ontwikkelde Twente Board een onderzoek naar Twents Werkgeluk waarvan alle bedrijven in de regio gebruik kunnen maken.  

global goal icon

global goal icon

De lancering van het onderzoek vormde woensdagavond het slot van het Twente Event, na een afwisselend programma, waarin minister Hugo de Jonge uitleg gaf over de Regio Deal die het Rijk met Twente heeft gesloten en waar de nieuwste projecten en programma’s die door Twente Board worden gefinancierd voor het voetlicht gebracht.  

Het onderzoek naar Twents Werkgeluk vormt een verdieping op een aantal dimensies van het Bruto Twents Geluk, dat tijdens het Twente Event in 2022 werd gelanceerd. Het begrip Bruto Twents Geluk zette ondernemer en Twente Boardlid André Pluimers aan het denken. “Ik stond eerst wat sceptisch tegenover het concept”, vertelt hij. “Maar toen ik het er na het Twente Event van vorig jaar over had met een aantal collega-ondernemers, bedachten we dat als er een dergelijk onderzoek zou bestaan voor bedrijven, de uitkomsten daarvan gebruikt zouden kunnen worden voor de bedrijfsstrategie en het HR-beleid.” Hij ging erover in gesprek met Twente Board Development, waar de handschoen enthousiast werd opgepakt. Het resultaat is een onderzoek naar Twents Werkgeluk, waarmee Twentse ondernemers het geluk van hun medewerkers kunnen meten. “Je zou kunnen zeggen: er zijn zoveel onderzoeken die het geluk of de tevredenheid van medewerkers meten”, zegt Pluimers. “Dat klopt ook. Maar die diversiteit is juist het probleem. Het leek ons juist interessant om met andere bedrijven te kunnen benchmarken. Dat kan alleen als je ook allemaal hetzelfde onderzoek gebruikt.”  

Het onderzoek naar Twents Werkgeluk werd door Twente Board Development ontwikkeld in samenwerking met het Enschedese Ministerie van Inzetbaarheid, dat de inzetbaarheid van medewerkers meet. “We werden met elkaar vooral enthousiast over de mogelijkheid om bedrijven en andere werkgevers met elkaar te vergelijken”, zegt Thomas Allersma van het Ministerie van Inzetbaarheid. “Stel je bent verwarmingsmonteur en je bent op zoek naar een andere baan. Als er dan bij tien installatiebureaus een vacature is en je weet van een aantal daarvan hoe ze scoren op werkgeluk, dan is de kans groot dat je het eerst solliciteert bij het bedrijf met de hoogste score. En werk je bij een bedrijf waar het werkgeluk groot is, dan is de kans dat je het verderop gaat zoeken veel minder groot. Hiermee draagt het dit onderzoek bij aan de talentopgave.”  

Bedrijven die deelnemen aan het onderzoek en hoger scoren dan het landelijk gemiddelde van een 7,2 ontvangen een keurmerk dat ze kunnen gebruiken in hun marketing of wanneer ze een vacature plaatsen. “De pilot van het onderzoek werd gehouden onder de zeven bedrijven van de Almelose Innovatiehub, waar ook ons bedrijf Bolk Transport deel van uit maakt”, vertelt Andre. “We hebben ervaren dat het een korte test is, die voor iedereen gemakkelijk en snel is in te vullen. De uitkomsten vond ik verrassend. De teams binnen ons bedrijf waarvan ik van tevoren dacht dat medewerkers door de zwaarte van hun taken, minder gelukkig zouden zijn, scoorden het hoogst. Voor de teams die iets minder hoog scoorden, hebben we handvaten gekregen om ‘aan hun geluk te werken’. Het is dus echt een praktisch onderzoek. En ja”, besluit hij. “Wij zijn best trots op onze score van een 7,9 en gaan ons keurmerk ook zeker gebruiken bij onze pr en communicatie.”  

 

Meedoen? Alle informatie hierover is te vinden op de website www.brutotwentsgeluk.nl