De coronacrisis als kantelpunt: meer vraag naar lokaal voedsel

Elke crisis laat zijn sporen na. Zo ook de coronacrisis. Internationale voedselmarkten raken ontregeld, waar ook de Nederlandse import en export last van heeft. Het coronavirus legt de zwakten in ons voedsel- en landbouwsysteem bloot en maakt duidelijk hoe belangrijk een robuust en veerkrachtig voedselsysteem is. Voor de boeren, het milieu, de voedselveiligheid en in het belang van een duurzame economie en lokale kringlooplandbouw is een lokale voedselvoorziening noodzakelijk. 

In het kort

  • Door de Coronacrisis raken internationale voedselmarkten ontregeld en daar heeft ook de Nederlandse import en export last van. 
  • De Coronacrisis leert dat de voedselketen te ver is geglobaliseerd, waardoor korte ketens in een stroomversnelling komen. 

Global Goal

global goal icon
Lokaal eten neemt vlucht

In alle somberheid zijn er de afgelopen periode ook lichtpuntjes. De afgelopen tijd is de vraag naar duurzamere en gezondere producten en bezoeken aan de lokale boer flink toegenomen. Covid-19 verhief lokaal voedsel tot meer dan alleen een trendwoord. Dat ziet ook ondernemer Koen Olde Hanter van Aanstreekelijk. Consumenten willen weten waar het voedsel vandaan komt. Daarbij hoort ook de trend om duurzamer te telen en meer zelfvoorzienend te worden. Maar ook om ondernemers te steunen in deze crisis zoeken veel mensen naar voedsel van dichtbij. Nieuwe nationale en regionale initiatieven om de verbindingen tussen boer en burger te versterken schieten als paddenstoelen uit de grond, zoals Support Your Locals, Kies Lokaal en HalloBoer.

Korte keten zit in de lift

De coronacrisis leert dat de voedselketen te ver is geglobaliseerd. De gewenste vorming van korte ketens komt hierdoor in een stroomversnelling. Opeens groeit het besef van wat in de wereld om ons heen gebeurt. Internationale en lokale ketens zorgen samen voor een robuust voedselsysteem. Overschakelen op een duurzaam voedselsysteem heeft een positieve werking op het milieu, de volksgezondheid en de maatschappij. Het levert economische voordelen op en zorgt ervoor dat we met het herstel van de huidige crisis een duurzame weg inslaan.

 

Nieuwe Oogst, het eigen blad van Land- en Tuinbouworganisatie LTO, hield een onderzoek onder de leden. Liefst 81 procent van de 762 boeren en tuinders die meededen verwacht dat de coronacrisis de land- en tuinbouw ook voordelen op kan leveren. Een derde denkt dat de samenleving nu meer stilstaat bij het belang van eigen voedselproductie, aldus de uitkomsten van de enquête.

Blijft de solidariteit met lokale producenten?

Olde Hanter heeft goede hoop dat de trend van lokaal eten ook na corona doorzet. Want waarom zou je voedsel van ver weg halen, als het ook dichtbij kan, vraagt hij zich af. Lokale afzet bevordert de regionale economie. Boeren en tuinders kunnen hun eigen eerlijke prijs bepalen. De lokale boer houdt meer over van lokale verkoop, dan in de grote internationale voedselmarkten. Hierdoor komt er  meer ruimte voor investeringen in duurzaamheid en landschap. Ook kan lokale afzet zorgen voor een beperking van energieverbruik voor onder andere transport, verwarming, bewaren en verpakken. Een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem is ook hoofdzaak in de “van boer tot bord”- strategie van de Europese Commissie. Deze strategie is een kernelement van de Green Deal, waarin wordt uitgezet hoe Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent moet worden.

 

Nu boeren en burgers elkaar de voorbije weken gevonden hebben, is de kans groot dat deze prille liaison uitgroeit tot een duurzame relatie. En als overheden en bedrijven kunnen we hier ook aan bijdragen, door ervoor te zorgen dat in kantines van gemeentelijke instellingen, ziekenhuizen, scholen, sportclubs en op andere publieke plaatsen gezond, duurzaam en lokaal voedsel wordt aangeboden. Een aansprekend Twents voorbeeld is de Twentse streekkantine van de gemeente Almelo, die voor 25% uit lokale producten bestaat. De drempel om dit te regelen wordt steeds lager door ondernemers als Olde Hanter. En goed voorbeeld doet volgen. Lokale boeren, koks en cateraars kunnen dan participeren en dit heeft een positief effect op de lokale economie, werkgelegenheid en het milieu. Laten we het Twents houden. Voor elkaar en met elkaar.

 

Wil je meer weten over Aanstreekelijk of lokaal voedsel? Heb je vragen of ideeën voor samenwerking? Koen Olde Hanter komt graag met je in contact via info@aanstreekelijk.nl.

Datum: 8 juni 2020 |

Bron tekst: Twente Board |

Auteur: Ayke van Bloem

Lees meer over #voeding