Gezonde en vitale Tukkers

Als het aan Karlijn Tijhuis ligt worden we allemaal gezonde en vitale tukkers! Karlijn is adviseur gezondheidsbevordering bij de GGD Twente en is samen met anderen Twente Gezond gestart. Binnen dit initiatief, dat in 2014 is gestart, werken publieke en private partijen samen aan Positieve Gezondheid in Twente. Enthousiast én kritisch vertelt zij over het proces. 

In het kort

  • Het is van belang dat we allemaal gezonde en vitale Tukkers worden.
  • Binnen Twente Gezond werken publieke en private partijen samen aan Positieve Gezondheid in Twente.  

Global Goal

global goal icon
Een bredere kijk op gezondheid

'Om een beweging in gang te zetten, moesten we breken met de oude opvatting van de wereldgezondheidsorganisatie.Die zegt dat je pas gezond bent als er bij jou een vollédige toestand van én fysiek én mentaal én sociaal welbevinden is. Wie heeft dit nou? Positieve Gezondheid gaat juist om de manier waarop je omgaat met de dingen die je tegenkomt in het leven. Een ziekte of beperking, het overlijden van een dierbare of het verlies van een baan bijvoorbeeld. We moeten gezondheid veel ruimer zien dan alleen als ‘niet ziek zijn’. Het gaat ook om je mentaal goed voelen, zingeving ervaren en meedoen in de maatschappij. Een bredere kijk dus, op de mens in zijn context. Twente Gezond is een groeiend netwerk van Twentse partners die elkaar vinden in het werken vanuit déze visie.'

Uitgaan van eigen kracht

'Werkgevers willen voorkomen dat werknemers uitvallen, omdat ze moeilijk te vervangen zijn.Maar de aandacht gaat nog teveel naar de achterkant, naar de behandeling van mensen die uitvallen. Er is zoveel winst te halen als je aan de voorkant gaat zitten. Hoe kunnen we voorkomen dat we ooit dat hele traject aan die achterkant in moeten? Tuurlijk, de verantwoordelijkheid voor je gezondheid ligt in eerste instantie bij jezelf. Maar de omgeving waarin je woont, werkt, studeert en recreëert heeft een behoorlijke impact. We brengen zoveel uren door op ons werk, daar liggen kansen. We moeten onze omgeving zo inrichten dat het voor iedereen makkelijker wordt om gezond gedrag te vertonen. Zodat dit standaardgedrag gaat worden. Uitgaan van eigen kracht is dan ook niet bedoeld als ‘zoek het lekker zelf maar uit’. Vraag als werkgever, manager of coach hoe je iemand kunt ondersteunen in zijn eigen verantwoordelijkheid.'

Twente Gezond

'Met Twente Gezond organiseren we vier keer per jaar een netwerkbijeenkomst. Hier vinden verrassende ontmoetingen plaats. Partners ontdekken elkaar op gedeelde ervaringen, uitdagingen en wensen rondom Positieve Gezondheid. Deze bevindingen hebben we vertaald naar een plan van aanpak, onze ‘routekaart’. Allereerst delen we kennis, vraagstukken en inspirerende voorbeelden. Daarnaast voeren we concrete activiteiten uit. Tot slot willen we schudden aan de boom van wet- en regelgeving. Laten zien dat het loont om in te zetten op preventie en gezondheidsbevordering. Vanuit het onderwijs en onderzoek zijn het ROC van Twente en de Universiteit Twente aangehaakt. Zij vragen de andere partners geregeld om mee te denken over hun vraagstukken. Binnen Twente Gezond vind je de theorie, het werkveld en overheid bij elkaar. Een mooie driehoek.'

De zachte met de harde kant verbinden

'Partners van Twente Gezond vragen zich vaak af ‘wat doen innovatieve ondernemers waar wij nog niet aan hebben gedacht?’De non-profit-hoek heeft veel kennis en ideeën, maar is meestal wat minder proactief. Aan de profit-kant zijn ze goed in het in de markt zetten van een product, dienst of boodschap. Zij hebben daar ook perfecte communicatiestrategieën voor. Het zou zo mooi zijn om de boodschap van de zachte kant te verbinden met de proactiviteit van de hardere kant. We zien dat het sociale domein en de sociale wetenschap kijken naar bedrijven; die kunnen hun klanten zo goed verleiden. Dus vraagt ‘sociaal’ zich af: hoe kunnen wij hun strategieën gebruiken voor het verleiden tot gezond gedrag? Dat waar ze in de reclame en marketing goed in zijn, dat kan ‘de non-profit’ best leren. Leren kunnen we ook van mensen die net van school komen. Hen gaat het er heel vaak niet meer alleen om zoveel mogelijk geld te verdienen. Hoe zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden, is er aandacht voor ontspanning op het werk, kan ik mijn uren flexibel indelen en is er teambuilding? Zet je als organisatie in op al deze onderdelen, dan ben je onderscheidend en heb je over de aanwas van talent niet te klagen.'

Werk is als een medicijn

'Werk is als een medicijn: het geeft zingeving, ritme, status en inkomen. Er is steeds meer belangstelling voor inclusief werkgeverschap, waarbij ondernemers mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden. Een mooi initiatief van AOC Oost, Landschap Overijssel en de veertien Twentse gemeenten is Baanbrekend Landschap. Mensen werken vier dagen per week in het groen, onder leiding van een voorman en een coach. Het prachtige is: die coaching gebeurt helemaal vanuit die brede kijk op gezondheid. Het gaat niet alleen om de werknemersvaardigheden, maar om alle elementen van iemands leven en gezondheid. Waar ligt jouw passie en waar wil je naartoe werken? Dan wordt er een match gezocht met een geschikte werkgever. Bij sommige reïntegratiebedrijven is de uitval heel hoog, maar bij dit project worden mensen langdurig geplaatst. Deelnemers zeggen allemaal: ik heb veel meer lol in het leven, ik zit lekkerder in mijn vel. Dát is waar het om gaat bij gezondheid. Als werkgever kun je vragen wat nou maakt dat iemand met plezier naar z’n werk gaat. En of diegene zijn collega’s wil inspireren en hoe jij daarin kunt ondersteunen. Nodig mensen uit om ambassadeur te worden van Positieve Gezondheid in jouw bedrijf.'

Een diploma voor gezondheid

'Het is erg als iemand na z’n werk - waar 'ie gezond doet - thuis met een magnetronmaaltijd op de bank ploft.Daarin ligt een uitdaging. Het is een proces van lange adem. Je kunt op het werk impulsen geven, maar we moeten consequent overal diezelfde stimulans geven. Zo verleid je mensen tot gezond gedrag. Vraag je personeel wat voor hen werkt. Dat leidt vaak tot verrassende inzichten. Dan is dat fruit op kantoor misschien niet zo belangrijk, maar wil iemand graag flexibeler werken, een uitdagender takenpakket, mantelzorg bieden of een training volgen. Ja natuurlijk, nu zijn er werkgevers die vrezen dat ze hieraan geld kwijt zijn en dat er straks geen mens meer op de werkvloer loopt. Maar ga toch dat gesprek aan, want we hebben allemaal belang bij gezonde werknemers. Je weet wat het kost als mensen uitvallen. Je weet niet wat je inspanningen aan de voorkant gaan kosten, dat maakt het spannend, maar je bent zeker goedkoper uit. Weet je, op school krijgen we allerlei diploma’s - voor veters strikken, verkeer, tafeldiploma. Maar we krijgen geen diploma voor gezond zijn en lekker in je vel zitten. Het gaat om onderliggende vaardigheden die je je hele leven kunt gebruiken. Die moeten we al op de basisschool leren. Vanuit het Instituut voor Positieve Gezondheid komt die beweging nu gelukkig op gang, maar het kan mij niet snel genoeg gaan.'

Datum: 10 oktober 2018 |

Bron tekst: INN'twente |

Auteur: Yike

Lees meer over #gezondheid