#TwenteFightsCorona

Het coronavirus vraagt om nieuwe ontwikkelingen en innovaties op het gebied van medische technologie. Twente Fights Corona: de afgelopen periode hebben Twentse ondernemers, talenten en kennisinstellingen technologieën en innovaties ontwikkeld om het wereldwijde Coronavirus te stoppen. 

Lees meer

MedTech Cluster

MedTech Twente is de innovatiehub waar medische technologie in versnelling komt. Hier werken bedrijfsleven en zorginstellingen nauw samen met onderzoekers van de kennisinstellingen om te komen tot innovaties voor de zorg van morgen.

Lees meer

 

Medische technologie in Twente

 

Medische technologie in Twente levert een belangrijke bijdrage aan de zorg. Hier werken we samen met overheid, ondernemers en onderzoeks- en onderwijsinstellingen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in de zorg.

 

Door het krachtige MedTech ecosysteem in Twente kunnen innovaties niet alleen snel getest en gevalideerd worden, maar hebben we ook de kennis en kunde in huis om ze snel te implementeren. We focussen ons hiermee onder andere op Health Robotics, Nano biotechnologie en AI. Innovatie in de zorg, en daarmee Medische technologie, is belangrijk om lang(er), gelukkig(er) en gezond(er) te kunnen genieten van het leven.

Unieke verhalen over #medischetechnologie