Landbouwmechanisatie op maat

Kostbare landbouwbodems efficiënter en duurzamer bewerken. De MultiToolTrac van Boessenkool uit ondernemend Almelo in Twente, biedt akkerbouwers een toekomstbestendige oplossing op maat, die het beste uit de akkergrond helpt halen. Met nauwkeurige GPS-besturing en RTK-ondersteuning rijdt deze innovatieve e-tractor altijd over dezelfde sporen. Zo blijft het grootste deel van het land in de beste conditie voor optimale plantengroei.

In het kort

  • Geavanceerde landbouwmachines vergroten de capaciteit op het veld maar veroorzaken ook veel bodemverdichting.
  • De MultiToolTrac van Boessenkool rijdt altijd over dezelfde sporen, waardoor het grootste deel van het land in de beste conditie blijft voor optimale plantengroei. 

Global Goal

global goal icon

Geavanceerde landbouwmachines vergroten de capaciteit op het veld maar veroorzaken ook veel bodemverdichting. Hierdoor worden de kosten voor brandstof en arbeid hoger en de opbrengsten lager. Door over te gaan van fossiele brandstof naar primair elektrische aandrijving, kan milieuvervuiling worden teruggedrongen en bespaard op productiekosten. Immers, steeds meer – biologische – boeren hebben zelf een windmolen op het land staan of zonnecellen op de staldaken liggen. Voor voldoende tractie is elektrische aandrijving ideaal vanwege het grote koppel.

Onbereden beddenteelt

De MultiToolTrac maakt het bewerken van akkers mogelijk op vaste rijpaden, het zogeheten ‘onbereden beddenteelt’. Deze ‘Controlled Traffic Farming’ zorgt voor minder verdichting waardoor minder brandstof nodig is voor de grondbewerking. Tegelijkertijd kan daardoor met lichtere tractoren worden gereden over dezelfde rijpaden. Dat geeft minder bereden grond en daardoor minder verdichting, lagere kosten, meer productie en een betere gewaskwaliteit. Ook bespaart deze aanpak op de bewerkingstijd, terwijl het aantal werkbare dagen hoger is. De variabele spoorbreedte van de e-tractor is tijdens het werken in te stellen. Zo biedt het een optimale balans tussen de breedte van de machine en het verlies aan kostbare landbouwgrond. 

E-tractor

De MultiToolTrac is ontwikkeld om het maximale resultaat te behalen uit het 3 meter brede CTF-systeem. Het aandeel rijsporen ten opzichte van de vruchtbare grond is hiermee slechts 12 procent. Dus 88 procent van de akkergrond blijft vruchtbaar. Met traditionele tractoren is de CTF-breedte beperkt tot 1,8 meter, waardoor de rijpaden 14 procent van het oppervlak beslaan. Met de MultiToolTrac neemt de CTF-breedte toe tot maar liefst 3,25 meter en beslaan de rijpaden nog maar 7,7 procent van het oppervlak. Zo biedt deze e-tractor een optimale combinatie van schaalgrootte, logistieke capaciteit en hanteerbaarheid op de akker en in het dagelijkse wegverkeer.

Zichtbare werktuigen

Aan het 3 meter brede frame kunnen de benodigde werktuigen in het midden van de tractor worden gehangen, in het zicht van de bestuurder. Omkijken vanuit de cabine is niet langer nodig. 

Datum: 18 december 2018 |

Bron tekst: Boessenkool |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #energietechnologie