Drones gaan waken over Twente

Begin 2018 is het het project ‘Next Level’ gestart: de ontwikkeling van een automatische drone als goedkope, stille, snelle en veilige oplossing voor veiligheidsvraagstukken en fysieke veiligheidsrisico’s. De Veiligheidsregio Twente  en  Space53 hebben  met onder meer de Politie, Brandweer Twente,  Twente Safety Campus, Ambulance Oost, RJ Safety en Securityen Hogeschool Saxion  een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het project. Een pact om automatische drones te laten waken over Twente. 

In het kort

 • Het ontwikkelen van een automatische drone als goedkope, stille, snelle en veilige oplossing. 
 • Veiligheidsregio Twente en Space53 beginnen een nieuw project ‘Next Level’ 

Global Goal

global goal icon
First responders

De eerste momenten na dreiging of een incident zijn cruciaal; correcte informatie is in de eerste minuten van groot belang voor alle first responders. Bij de beantwoording van dit vraagstuk, kiest een aantal publieke en private partijen in Twente voor een innovatieve invalshoek. De kansen die techniek en technologie nu al bieden en die zich bovendien in een snel tempo verder ontwikkelen, willen zij slim samenbrengen en daarmee maximaal benutten en inzetten ten behoeve van de veiligheid. Hiermee wordt de benodigde stap gezet naar de wereld van morgen. 

Next level

Een aantal publiek-private partijen in Twente heeft de handen ineengeslagen en de kansen gegrepen die zich in de steeds sneller ontwikkelende technologische wereld voordoen. Binnen het project ‘Next Level’ wordt een nieuw safety- en securityconcept ontwikkeld, waarbij het combineren van de technologie achter sensoren en drones het mogelijk maakt om drones in bepaalde (risico)gebieden continu paraat te hebben staan en in te kunnen zetten als de situatie daarom vraagt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een automatische drone met docking station die zelfstandig – zonder piloot – taken uitvoert met behulp van sensoren en de meldkamer al in een vroeg stadium – tijdens het “aanvliegen” – essentiële informatie kan verstrekken. 

Concrete cijfers

Er is forse schade bij het bedrijfsleven door criminaliteit. Het WODC, rapport criminaliteit en handhaving 2015, maakt melding dat de schade voor bedrijven en instellingen jaarlijks 4.6 miljard is. Het aantal plofkraken is in 2016 met 40% gestegen t.o.v. 2015. Het geweld en de schade nemen toe. In 43% van de gevallen zijn explosieven gebruikt. 

 

In 2016 was er 10% toename van koperdiefstal aan het spoor waardoor 1339 treinen uitvielen. Door de gestegen prijs van koper neemt dit toe. In de eerste twee maanden van 2017 waren er al vier keer zoveel gevallen van kabelbreuk als gevolg van diefstal t.o.v. dezelfde periode in 2016; 
In Brabant werd in 2016 op 177 plekken drugsafval gedumpt. Dat is 17 gevallen meer dan in 2015 en levert direct gevaar op voor het milieu en de watervoorziening. 

 

Veiligheidsregio Twente en Space53 – aanjagers van het project ‘Next Level’ – en de betrokken partners, waaronder Politie, Brandweer Twente, Twente Safety Campus, Ambulance Oost, RJ Safety en Security en Hogeschool Saxion, verwachten deze en andere veiligheidsvraagstukken nog beter aan te kunnen pakken door automatische drones in te zetten. Ook het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft deze verwachting en heeft om die reden een subsidie toegekend.

Inzet automatische drone

De drone is op een dockingstation in een gebied gestationeerd. Een veiligheidssensor in dat gebied activeert de drone als er iets afwijkends plaatsvindt. Deze voert onmiddellijk voorgeprogrammeerde taken uit en verzamelt direct informatie, zoals beelden over de situatie en geeft dit door aan de meldkamer. De verificatietijd van een melding wordt sterk verkort en first responders zijn beter voorbereid bij de inzet: intelligent verification and effective respons. Hierdoor weten hulpverleners direct welke risico’s er zijn, welke inzet noodzakelijk is, kan de schade worden beperkt en kunnen criminelen sneller worden gepakt. 

 

De besturing van de drone kan elk moment worden overgenomen door de meldkamer of first responders ter plaatse. De automatische drone is een goedkope, stille, snelle en veilige oplossing voor beveiligingsvraagstukken en fysieke veiligheidsrisico’s. Een automatische drone is bijvoorbeeld eerder ter plaatse bij een brand en kan al tijdens het aanvliegen informatie doorgeven over de eventuele aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en explosiegevaar.

In- en outdoor testfaciliteiten

De grote in- en outdoor testfaciliteiten van Space53 zullen ook worden ingezet bij de testfase van ‘Next Level’. In combinatie met de in te richten experimentele zones in Enschede en de ervaringen van de regio in het Safety & Security domein, is Twente de meest geschikte regio voor het ontwikkelen en testen van automatische drones.

Project UIVER

Het project ‘UIVER’ (Unmanned Intelligent Verification and Respons) is het vervolg op ‘Next Level’. UIVER staat voor Unmanned Intelligent Verification & Effective Response en draagt bij aan het testen en ontwikkelen van de inzet van drones ter ondersteuning van bijvoorbeeld veiligheidssystemen bij inbraak, vermissing en verkeersongevallen. Ook moet het project in de uitbouw van een drone-testfaciliteit op Technology Base, bij de Twente Safety Campus gaan voorzien. De faciliteit wordt in een volgende stadium commercieel ingezet voor verdere ontwikkeling van drones en het verbeteren van veiligheid.

 

Betrokken partijen die investeren en subsidie krijgen:

 • Universiteit Twente
 • Hogeschool Saxion 
 • Drone Flight Company
 • Incaa Computers
 • DRONExpert
 • RJ Safety & Security
 • Veiligheidsregio Twente

 

Betrokken partijen die ook geïnvesteerd hebben in de opzet van het project:

 • Politie
 • Ambulance Oost

Datum: 28 december 2018 |

Bron tekst: Space53 |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #smartcities