Enschede: Smart City op Euregionale schaal

Een stad is een bron van data. Het is zowel dataproducent als warehouse. “We kunnen de stad overlaten aan Google, Amazon en Face- book, maar als gemeente kunnen we ook zelf een positie innemen”, vindt burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede. Zijn gemeente stelt zich assertief op als het om data gaat. Van Veldhuizen vergelijkt het zelf met olie. Als je als gemeente op zo’n oliebron zit, laat je die niet zomaar leegpompen. Vandaar dat zijn stad zich als Smart City profileert.

In het kort

  • Gemeente Enschede wil haar bijdrage leveren aan het slimmer maken van de samenleving.
  • Twente, waaronder de gemeente Enschede biedt ruimte, bedrijven, kennisinstellingen en de juiste mentaliteit om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen, testen en toe te passen.

Global Goal

global goal icon
Ideale omstandigheden

In Enschede zitten naar verhouding de meeste universitaire spinoffs en scale-ups van heel Nederland. Veel nieuwe ondernemingen ontstaan vanuit de Universiteit Twente en de Hogeschool Saxion. Dit zijn ondernemende kennisinstituten die eind 2017, samen met de Academie voor Art & Design AKI ArteZ en het ROC van Twente een convenant sloten met de gemeente waarin het aantrekken en vasthouden van talent een prominente rol speelt. Met het rijk heeft Enschede een Citydeal, samen met alle kennissteden van Nederland. Van Veldhuizen: “Enschede staat bekend als stad van innovatie. De aanwezige ruimte, kennis en faciliteiten bieden ideale omstandigheden om tot baanbrekende oplossingen te komen. Deze factoren brengen we bijeen in ‘Smart Enschede’. Wij stellen onze stad beschikbaar voor nieuwe concepten en laten inwoners, bedrijven en bezoekers als eerste profiteren van deze innovaties.” Daarnaast heeft Smart City Enschede ook oog voor de impact die slim datagebruik in het sociaal domein en het dagelijkse maatschappelijke verkeer kan hebben. Voor de eigen medewerkers ontwikkelde Enschede een Smart Mobility App, waarmee zakelijke vervoersbewegingen efficiënt en groen kunnen worden gepland. Een Fiets-app waarmee verkeerslichten sneller op groen springen als je aan komt rijden draait inmiddels al enkele jaren.

 

Grenzeloos

Veel Nederlanders denken bij Twente niet aan een stedelijk conglomeraat, maar aan een groene regio. Het eerste is een misvatting, het tweede juist een voordeel. Als grootste grensstad langs de Duits-Nederlandse grens werkt Enschede, als onderdeel van de Netwerkstad Twente, met Münster en Osnabrück aan het opheffen van grensbelemmeringen. Door binnen dit zogenaamde MONT-gebied de landsgrens te ontkennen, ontstaat een economische conglomeratie met ruim 1,5 miljoen inwoners. Binnen een straal van 60 kilometer kan geput worden uit een aanbod van ruim 100.000 studenten op HBO- en universitair niveau en de regio staat vanouds bekend om zijn maakindustrie. De laatste tijd krijgt de grensregio ook op rijksniveau meer aandacht. Van Veldhuizen is samen met het departement BZK en staatssecretaris Raymond Knops bezig met grensoverschrijdende statistiek.

Ondernemend Twente

De economische potentie van de regio en het hoogwaardige arbeidspotentieel leveren in combinatie met de groene leefomgeving een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven op. Rond de universiteit en hogeschool ontwikkelt zich een ecosysteem waarin op de mens gerichte innovatie centraal staat. Kennisinstituten, ondernemers en de overheid vinden elkaar in uiteenlopende sectoren. Novel-T, faciliteert het ecosysteem met start- en scale-ups. Het aan de universiteit gelieerde kennis- en bedrijvenpark Kennispark Twente behoort tot de top 3 innovatiecampussen van Nederland.

Technology Base, een 500 hectare groot gebied rond de voormalige luchtmacht basis Twenthe, biedt bedrijven en instellingen een geconditioneerde omgeving voor het ontwikkelen en testen van onbemande systemen zoals drones, maar ook voor het simuleren van real life situaties. In de publiek/ private samenwerking Space53 werken nationale en internationale ondernemingen nauw samen met onderzoeks- en onderwijsinstellingen als de Universiteit Twente en Saxion. De Twente Safety Campus vormt dé ontmoetingsplek voor innovatie en ontwikkeling van veiligheid. 

Samen slimmer

“In Enschede willen we onze bijdrage leveren aan het slimmer maken van de samenleving. Bedrijven en instellingen die daar werk van maken nodig ik graag uit om naar Twente te komen. Wij bieden u de ruimte, de bedrijven, de kennisinstellingen, de mensen en de juiste mentaliteit om innovatieve producten en diensten ontwikkelen, te testen en toe te passen. Via de websites Novelt.com en Twente.com zit u snel aan tafel met de mensen die u verder helpen. U kunt mij ook mailen, onno@enschede.nl, dan nemen we snel contact met u op”.

Datum: 11 januari 2019 |

Bron tekst: gemeente Enschede |

Auteur: gemeente Enschede

Lees meer over #smartcities