Voor de stad van morgen

Enschede heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een steeds slimmere stad in diverse projecten op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, bruisende binnenstad en werkgelegenheid. Diverse projecten zijn erop gericht om de kwaliteit van leven in de stad te verhogen en een vruchtbare voedingsbodem voor samenwerking en innovatie voor bedrijven te creëren.

In het kort

  • Naarmate de omvang van de steden groeit, doen de uitdadingen voor steden dat ook.
  • Binnen EnschedeLab werken Twentse onderwijsinstellingen samen aan een slimmere stad.

Global Goal

global goal icon

 

Studenten van het ROC van Twente, Hogeschool Saxion, Universiteit Twente en AKI-ArtEZ werken samen aan een slimmere stad die aantrekkelijk(er) is voor talentvolle ondernemers, studenten en inwoners. Burgemeester Onno van Veldhuizen licht de ambities namens de samenwerkende partners toe: “Enschede staat bekend als stad van innovatie. De aanwezige ruimte, kennis en faciliteiten bieden ideale omstandigheden om tot baanbrekende innovaties te komen. Wij stellen onze stad beschikbaar voor nieuwe concepten, producten en oplossingen. En laten onze inwoners en bezoekers als eerste profiteren van hun innovaties.”

 

Concreet wordt samengewerkt aan de volgende onderdelen: 

Meer data, betere inzichten, nieuwe oplossingen

Vitale en aantrekkelijke binnensteden zijn van groot maatschappelijk en economisch belang. Smart Enschede richt zich daarom op innovaties in de (binnen)stad om actief op nieuwe trends en ontwikkelingen in te kunnen spelen. Real-time data spelen daar een belangrijke rol bij. Dr. Mettina Veenstra (lector Smart Cities op Saxion): “Door middel van nieuwe technologie verzamelen we steeds meer data, waar ondernemers en inwoners profijt van hebben. Een praktisch voorbeeld is een project gericht op het meten van grondwaterniveaus bij woningen. Veel huishoudens in Enschede hebben grondwateroverlast. Door betere inzichten kunnen we gerichter problemen oplossen.” 

Samen investeren in innovatiecluster Space53

De kennisinstellingen investeren gezamenlijk in specifieke innovatieclusters waar kansen liggen om de positie van de regio te verstevigen. Concreet voorbeeld is de samenwerking en investering in Space53. ROC, Saxion en de Universiteit Twente ontwikkelden gezamenlijk samen met Space53 een onderzoeks- en onderwijsprogramma waarmee op alle niveaus een bijdrage wordt geleverd aan nieuwe toepassingen en technische mogelijkheden met drones en onbemande systemen. De optelsom van kennis, talent en onderzoeksfaciliteiten maakt een onderscheidend systeem, waarmee een voorsprong wordt genomen op andere regio’s in Europa. 

Studenten meer in verbinding met bedrijfsleven

Een van de uitdagingen is het behouden van talent dat in Twente afstudeert. In deze regio zijn genoeg interessante banen, die nog onvoldoende op het netvlies komen van deze studenten. Smart Enschede zorgt voor verbinding van student en bedrijfsleven tijdens studie. Bijvoorbeeld door in een bijbaan te voorzien die aansluit bij hun studie. Zo kunnen studenten relevante werkervaring opdoen en maakt de student tegelijkertijd kennis met het Twentse bedrijfsleven. Binnen de ICT-sector wordt hier door het bedrijfsleven al een programma op ontwikkeld. Ook de gemeente zelf creëert binnen de organisatie extra ruimte voor studenten. 

Multidisciplinair samenwerken in Enschede Lab

Het Ondernemerslab (ROC van Twente), Stadslab en FabLab (Saxion), het DesignLab (Universiteit Twente) en de AKI werken met studenten, inwoners en de gemeente samen aan innovatieve, duurzame oplossingen voor de stad van morgen. Studenten vanuit alle niveaus en richtingen werken multidisciplinair samen aan maatschappelijk ingestoken vraagstukken. Met hun sterke motivatie, actuele kennis en creatieve en ondernemende vaardigheden dragen studenten bij aan het ontwerpen van vernieuwende oplossingen. De labs stellen hun infrastructuur, faciliteiten en medewerkers beschikbaar. In februari 2018 gaan de eerste projecten van start. Opening met minister OCW: 19 februari 2018.

Enschede in business

Ondernemers kunnen bij (Smart) Enschede in Business, onderdeel van het Ondernemersloket van de gemeente, terecht voor kennis, talent en faciliteiten voor het testen en toepassen van hun product, dienst of innovatie in de stad. Dat kan een oplossing zijn voor een maatschappelijke vraag, maar ook toepassingen in de openbare ruimte of een winkelconcept. 

 

Wil jij als student impact creëren, hét verschil maken en wil jij Enschede duurzamer, moderner en slimmer maken? Dan is EnschedeLab iets voor jou! 

Datum: 7 februari 2019 |

Bron tekst: EnschedeLab |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #smartcities