Meer testruimte voor drones in Twente

State of Motion krijgt bevoegdheid voor testen experimentele drones op Technology Base

De Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) kent het bedrijf State of Motion, als onderdeel van Drone Flight Company en partner binnen Space53, de bevoegdheid toe om op Technology Base te testen met experimentele drones. Het bedrijf is nu de tweede partij in Nederland met deze bevoegdheid. De beschikking brengt een volwaardige testlocatie waarin volop kan worden geëxperimenteerd met innovatieve technologie in Twente weer een stap dichterbij. 

In het kort

  • De Europese dronemarkt ontwikkelt zich snel. Testen, opleiden en ontwikkelen van dronetoepassingen zijn hierbij essentieel.
  • Met de ontheffing kunnen partnes van Space53 experimentele drones testen.

Global Goal

global goal icon

Deelnemers en gebruikers van Space53 beschikken nu over de noodzakelijke testruimte voor diverse drone-projecten, zoals de ontwikkeling van nieuwe drone monitoring techniek, veiligheidsconcepten en nieuwe toepassingen met drones in Europese projecten. 

Belangrijke tijdwinst in testen van experimentele drones

Roel van der Wal, directeur van Drone Flight Company licht toe wat de bevoegdheid oplevert. “De Europese dronemarkt ontwikkelt zich in 2035 naar een volwassen markt met een totale omvang van 100 miljard euro per jaar. Testen, opleiden en ontwikkelingen van dronetoepassingen zijn hierbij essentieel. Voorheen was het niet mogelijk om zonder technische keuring een testvlucht uit te voeren. Met de ontheffing kunnen we voor de Space53-partners, waaronder Universiteit Twente en Saxion Hogeschool, belangrijke tijdswinst behalen. Zij maken gebruik van experimentele en dus nog niet gecertificeerde technologie waarvoor wij nu zelf mogen beoordelen of deze veilig genoeg is om mee te testen. Om de ontheffing te vieren, organiseren we in september dit jaar een Space53 testdag waar we met scholieren, studenten en bedrijven aan de slag gaan om hun drone-ideeën te testen.”

Twente hotspot voor experimentele technologie

De toekenning van deze beschikking van ILT is een grote stap voor het testbedrijf, innovatiecluster Space53 en proeftuin Technology Base. Jaap Beernink, CEO van Novel-T en bestuurder van Space53: “Om nieuwe robottechnologie en -toepassingen in snel tempo naar de markt te brengen, is testruimte nodig. Met de nu door ILT verstrekte ontheffing is een belangrijke horde genomen. Het bewijst dat de unieke voorzieningen van Technology Base een stevige duw in de rug kunnen zijn voor innovatieve organisaties. Experimentele technologie hoort bij onze regio.” 

Krachtenbundeling in F-16 shelter

State of Motion neemt voor de deelnemers en gebruikers van Space53 de operationele kant van het testen en experimenteren met drones op zich. Hiervoor vestigt het zich per januari 2019 formeel in het kantoor van Space53 op Technology Base. Sowieso wordt deze voormalige F16-shelter die is ingericht als flexibele werkruimte voor ontwikkelteams en startups steeds vaker door derden gevonden. Om de toename van het aantal professionele trainingen en innovatieprojecten goed op te vangen, is het aantal trainers uitgebreid, een ervaren projectleider uit Zuid-Afrika aangetrokken en een ervaren piloot uit de bemande luchtvaart aangetrokken die hun uitgebreide expertise inzetten in Nederlandse innovatieprojecten.

Testen in Twentse proeftuin?

Wil jij zelf ervaren wat er allemaal gebeurt op het gebied van het testen, trainen, experimenteren en ontwikkelen met onbemande systemen op Technology Base? Technology Base nodigt jou graag uit om aanwezig te zijn bij een van de testen of trainingen. Hiervoor kun je contact opnemen met Marieke Vizee (marieke@space53.eu).

Datum: 8 maart 2019 |

Bron tekst: Space53 |

Lees meer over #creatievetechnologie