"Het draait allemaal om waardevolle contacten

 

Het topfit Citizenlab draait de pilot ‘eenzaamheid’ in Rossum. Een dorpje met een rijk verenigingsleven. Een cultuurhuis en de gemeente zijn aangehaakt. “Allemaal mensen die de intrinsieke motivatie hebben om iets te doen aan de eenzaamheid die speelt”, zegt projectleider Jeroen Ottink. Studenten spraken met mensen van wie een vermoeden bestond dat eenzaamheid speelde. “De doelgroep gaf aan dat ze een keer samen wilden zwemmen of met elkaar eten, maar niet met de vrijwilligers die zich hiervoor beschikbaar stelden. De mensen wilden liever contact met die leuke studenten die waren langs geweest voor het onderzoek.” Zijn conclusie is dat het allemaal draait om waardevol contact. “Ook in Twente, waar het noaberschap nog springlevend is, komt eenzaamheid voor. We moeten samen voorkomen dat eenzaamheid leidt tot klachten of zelfs tot uitval in de maatschappij.”

 

Funding

Regio Deal

Agenda voor Twente

 

Meer weten? Neem contact op met projectleider Renske van Wijk

T: 06 282 10 159

M: r.m.vanwijk@utwente.nl