MedTech Twente 2030 is een actieplan, waarmee het Twentse MedTech-cluster met partijen als Novel-T, Saxion, WTC Twente, Kennispark, Health Valley, Universiteit Twente, Oost NL, Provincie Overijssel, gemeente Enschede en Twente Board samenwerkt in het helpen groeien van de sector. Het actieplan bestaat uit meerdere lijnen, vertelt projectmanager Alexander Schippers. “Om (inter)nationale aantrekkingskracht te krijgen voor business en talent, is het belangrijk dat we ons samen gaan profileren en positioneren”, vindt hij. “Een belangrijk onderdeel daarvan is dat bedrijven elkaar ook leren kennen. Veel bedrijven richten zich alleen op hun eigen niche, terwijl je door samen te werken vaak veel verder komt. Daarom willen we een business community laten ontstaan. Als bedrijven elkaar kennen, gaan er meer private samenwerkingsverbanden ontstaan, waarin je naast kennisuitwisseling bijvoorbeeld ook samen subsidies kan binnenhalen.”

 

Meer samenwerken kan ook helpen de druk op de zorgsector te verminderen. “We koersen nu af op een situatie waarin zorg onbetaalbaar en onbemensbaar wordt. Binnen de MedTech zien we veel oplossingen voor dit probleem door slimme tools, robots en andere systemen en toepassingen”, zegt Alexander. “Daarom hebben we naast een businessmanager ook een care- en curemanager die de zorg vanuit ziekenhuizen en instellingen gaat verbinden aan de bedrijven binnen het cluster.”

 

Volgens Alexander kan een concreet resultaat uit deze samenwerking bestaan uit een gerichte investeringsagenda, waarmee geld uit het Rijk en Europa binnengehaald kan worden. “Met die gelden kunnen we dan investeren in talent, maar ook in de gebouwen of laboratoria die nodig zijn om de groei te faciliteren”, vertelt hij. Dat samenwerken werkt, is volgens hem bewezen tijdens de coronaperiode, waarbij de beademingsapparatuur die gemaakt werd door Demcon in no time op de markt kon komen. “Dat was echt te danken aan de goede samenwerking binnen het cluster.”

 

Om echt stappen te kunnen maken, wil Alexander het Twentse MedTech-cluster verbinden met andere Europese clusters. “We weten dat ziekenhuizen overal in Europa nadenken over hoe ze hun zorg meer kunnen verplaatsen naar thuis. Daar is technologie voor nodig. En wat is er nu mooier dan dat die technologie is gemaakt door bedrijven uit Twente.”

 

Bruto Twents Geluk

 

Inkomen
Verdienen we genoeg met elkaar?

“We hebben en houden een goed inkomen als de bedrijven binnen het MedTech-cluster hier blijven, doordat ze ruimte krijgen om te groeien. Daardoor blijven toeleveranciers ook in Twente. En dan houden we banen en salarissen. De economische impact is overigens groter dan alleen de salarissen van een enkel bedrijf.”

 

Baanzekerheid
Hebben we allemaal werk in Twente?

De zorgsector is een hele grote sector in Nederland en heeft veel tekorten op allerlei functies. De MedTech sector, die de zorginnovaties ontwikkelt en maakt, groeit hard op dit moment. Binnen het project wordt onderzoek gedaan naar welk talent deze bedrijven voor de toekomst nodig hebben en hoe we hier het talent voor kunnen opleiden.

 

 

Gezondheid
Hebben we een gezonde leefstijl?

“Het MedTech-cluster is duidelijk gerelateerd aan betaalbare, bemensbare en daarmee toegankelijke zorg. Veel medische technologie is gericht op het genezen van mensen die ziek zijn en het verhogen van de kwaliteit van leven. Maar er zijn ook technologieën die mensen in staat stellen om ziekten te voorkomen. Bijvoorbeeld door levensstijlinterventies. We richten ons op gezondheid in brede zin.”


Sociale contacten
Hebben we een goede relatie met de mensen om ons heen?

“Als je daaronder het contact van werknemers onderling verstaat, dan is ons project daar zeker op gericht. Wij hopen dat bedrijven binnen de businesscommunity elkaar informeel en formeel opzoeken. Voor handel, maar ook voor kennis en ervaring en om samen een kans te grijpen door samenwerkingsverband te vormen. Wij zien nu al dat in die groep de relaties verder gaan dan alleen zakelijk. Er ontstaan ook vriendschappen. Binnen dit project gaan we veel aktiviteiten organiseren om die groep hechter te maken. Denk daarbij aan Campus Café en de bijdrage van het WTC die al een MedTech businessgroep heeft.”


Maatschappelijke betrokkenheid
Hebben we invloed op onze leefomgeving?

“Onze partners, als Novel-T, Saxion, WTC Twente, Kennispark, Health Valley, Universiteit Twente, Oost NL, Provincie Overijssel, gemeente Enschede en Twente Board zijn nauw verbonden met de maatschappij in de vorm van het opleiden van mensen, onderzoek en wetenschap.”


Subjectief welzijn
Zijn we gelukkig?

“Er is een concept dat ‘positieve gezondheid’ heet. Daarin kijken we naar wat mensen nog wel kunnen in plaats van ze te definiëren als ziek. Op die manier kunnen we kijken naar subjectief welzijn. Ik denk dat het een combi is van hoe iemand zelf in zijn leven staat en dat technologie daarbij kan helpen.”

Huisvesting
Wonen we op een fijne plek?

“Dit is een randvoorwaarde die we vaker tegenkomen bij het aantrekken van talent. Het is leuk om aantrekkelijke voorwaarden bij bedrijven te creëren, maar als mensen geen leuke plek kunnen vinden om te wonen, dan komen ze niet. Parallel aan dit project is een ander beleid nodig op gebied van huisvesting.”

 

Veiligheid
Is Twente een veilige regio?

“Interessant is dat medische technologie aan hele hoge veiligheidstandaarden moet voldoen. Voordat een product in gebruik genomen mag worden, moet het door allerlei strenge keuringen heen. Je kan bijna zeggen, hoe invasiever een techniek is, hoe hoger de veiligheidseisen worden.”

Milieu
Houden we rekening met de natuur?

Duurzame zorg is geen specifiek thema het project, maar gelukkig zijn steeds meer medisch technologische bedrijven bezig met het terugdringen van de footprint van de sector. Als we ontdekken dat in de community meer bedrijven zijn die hier iets mee willen, dan gaan wij daar gaan bij helpen. Dat zou kunnen gebeuren bij de zorgorganisaties die we willen aansluiten bij de community. Het is een thema dat echt leeft.”