"Kansen voor regio door verzamelen en delen informatie met Duitsers"

 

“Met het project Grensstatistiek, zorgen we ervoor dat gegevens verzameld worden en maken we de informatie inzichtelijk voor bestuurders”, vertelt René Bogaarts, projectleider en coördinator Duitsland van de gemeente Enschede. “In de eerste fase van het project hebben we bestaande gegevens over bijvoorbeeld de bevolking en de werkgelegenheid verzameld en in beeld gebracht in visualisaties, dan beginnen de cijfers te leven. Het is verbazingwekkend wat bijvoorbeeld een figuur met de ontwikkeling van de werkgelegenheid doet in een zaal met bi-nationale vertegenwoordigers. Er ontstaan spontaan gesprekken over de ontwikkeling en verschillen. In de tweede fase, die we nu ingaan, komen ook andere data aan bod.”

 

Funding

Regio Deal

 

Meer weten?
Neem contact op met projectleider Edwin van de Wiel
T: +316 212 74 070
M: e.vandewiel@kennispunttwente.nl