Het doel van Learning Communities is om kortdurende trajecten op te zetten, aan de hand van concrete projecten van echte bedrijven. “Bedrijven met een vraagstuk rondom bijvoorbeeld digitalisering, energietransitie of een ingewikkeld bouwproject kunnen zich bij ons aanmelden”, zegt projectleider Stephan Corporaal. “Dan bouwen wij daar omheen een communitiy waaraan iedereen deelneemt die iets te maken heeft met dat project.” 

Samenwerking

Dit bouwen van een community gebeurt onder begeleiding van een procesleider, die naast mensen van de werkvloer ook kennisinstellingen erbij betrekt. Dit laatste biedt volgens Stephan meerdere voordelen: “Door de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen zoals LLO Agenda Twente, Provincie Overijssel, Techniek Nederland, Wij Techniek, Pioneering, UT, ROC, Saxion en Tech Your Future maken medewerkers van de bedrijven kennis met de nieuwste inzichten en technische innovaties, terwijl studenten praktijkervaring opdoen en de kennisinstellingen vanuit de praktijk leren wat werkt en wat niet werkt.”

Noaberschap

Het project wordt gestart omdat in de praktijk blijkt dat een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) voor veel werkenden nog niet zo vanzelfsprekend is. “Er is onlangs onderzoek gedaan naar het concept en daaruit blijkt dat 80 procent van de werkende mensen in ons land het niet nodig vindt om zich te blijven ontwikkelen. Maar als we willen blijven voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt, moeten we zoveel mogelijk deskundige en ervaren krachten hebben. Daarom gaan we het in Twente op onze eigen manier aanpakken, op een praktische manier door er gewoon samen de schouders onder te zetten. Dat past ook goed bij het noaberschap dat hier nog echt heerst.”

Resultaat

Het idee is niet helemaal nieuw. In de afgelopen jaren zijn er in Twente 12 pilotprojecten gedraaid waarbij onderzocht werd of deze manier van werken ook daadwerkelijk resultaat oplevert. Toen dat het geval bleek, is besloten een doorstart te maken en een stap verder te gaan. “Bedrijven en medewerkers die in de pilots hebben meegedraaid zijn erg enthousiast over deze manier van werken”, zegt Stephan.  “We zijn daarom heel erg blij met de bijdrage van Twente Board, want hierdoor kunnen we dit op grotere schaal in heel Twente toe gaan passen. We richten ons daarbij op de maakindustrie, hightec, installatiebedrijven en de bouw.”

Bruto Twents Geluk

Als we het hebben over Bruto Twents Geluk, dan draagt het project bij aan de pijlers:
 
Baanzekerheid  
“Vakmanschap verandert door de steeds vernieuwde technologieen. Binnen Learning Communities leren vakmensen om bij te blijven op een manier die bij hen en het bedrijf past. Hierdoor kan het bedrijf hen ook beter benutten. We zien in veel bedrijven dat men door de grote orderdruk en het tekort aan vakmensen dat medewerkers niet altijd gelegenheid krijgen om nieuwe dingen uit te proberen. Er is geen tijd voor experimenteren en leren. Niet uit onwil, maar omdat bedrijven vaak ook niet weten hoe ze dat aan moeten pakken. Het werken binnen learning communities levert vaak binnen het bedrijf een betere samenwerking op tussen kantoorpersoneel en vakmensen. Samen komen zij tot nieuwe producten die ook echt gebruikt worden. Daarnaast zien we bijvoorbeeld dat vakmensen binnen de installatiebranche leren werken met warmtepompen, wat uiteindelijk meer omzetmogelijkheden biedt. En ten derde zien we dat de skills van de vakmensen zoals het snel schakelen, nieuwe dingen oppakken en feedback op elkaar geven verbeteren. 
 
✓ Persoonlijke ontwikkeling
“Persoonlijke ontwikkeling is één van de belangrijkste speerpunten uit ons project. We zien dat de skills van de vakmensen zoals het snel schakelen, nieuwe dingen oppakken en feedback op elkaar geven verbeteren.”
 
 Gezondheid
“Als je meer plezier krijgt in je werk doordat je de kans hebt gekregen om jezelf te ontwikkelen, draagt dat in elk geval bij aan de psychische gezondheid.”
 
 Werk-privébalans 
“Mensen komen beter in hun kracht en leren ook grenzen stellen. Dat zijn dingen die je ook meeneemt in je privéleven.” 

 Sociale contacten 
“Het mooie van een learning communitie is dat je allerlei mensen bij elkaar brengt. Soms over organisaties heen. Daardoor groeien de werkgerelateerde sociale contacten.”
 
 Subjectief welzijn 
“Als je het goed doet in je werk en mensen tevreden over je zijn, als je waardering krijgt en zelf plezier hebt ik je werk, draagt dat wel bij aan je geluk”
 
Veiligheid
“Ik denk dat we zeker bijdragen aan de sociale veiligheid op de werkvloer.”
 
 

Funding

Agenda voor Twente
Meer Weten?

Neem contact op met projectleider Stephan Corporaal
T: 06 5587 1052
M: s.corporaal@saxion.nl