“Er gebeurt al veel in Twente om meer technisch talent te enthousiasmeren en op te leiden”, vertelt Marieke Rinket, regisseur van het programma Instroom Technologie. “Binnen Sterk Techniekonderwijs (STO) werken bijvoorbeeld 21 VMBO scholen samen om het techniekonderwijs kwalitatief en kwantitatief te verbeteren. Maar we kunnen meer doen.”

Witte vlekken

Binnen het programma Instroom Technologie wordt gekeken waar de witte vlekken zitten, waar zich nieuwe kansen voordoen. “We zien bijvoorbeeld dat het primair- en voortgezet onderwijs tot nu toe onderbelicht waren. Dus daar willen we op in zetten, door aan te sluiten bij bestaande initiatieven en ontwikkeling van nieuwe kansrijke projecten te stimuleren. Onze aanpak richt zich op de hele onderwijsketen, dus van primair onderwijs via het voortgezet onderwijs naar de studiekeuze. Met uiteindelijk een grotere instroom in het technisch beroepenveld in Twente.”

Bewuste keuze

Onbekend maakt onbemind, is volgens Marieke een veelzeggende uitdrukking. “Techniek wordt nog weleens gezien als moeilijk en vies, maar dat is allang achterhaald. Techniek is juist boeiend en leuk en ook heel hard nodig. Kinderen gaan in de laatste jaren van het primair onderwijs al studies uitsluiten. Daarom willen we leerlingen al vroeg in aanraking laten komen met techniek, zodat ze een bewuste keuze kunnen maken. Dit hoeft niet alleen op school georganiseerd te worden, maar kan ook door met leerlingen bedrijven te bezoeken. Daar is de apparatuur aanwezig die ze op scholen niet hebben, zodat leerlingen in de praktijk kunnen zien en ervaren wat je allemaal kan met techniek. Iedereen moet uiteindelijk kiezen waar die gelukkig van wordt, maar ik ben ervan overtuigd dat de vijver veel groter is dan waar we nu in zitten te vissen. Ik zou het dus willen omdraaien: bekend maakt veel sneller bemind.”

Samenwerken

Bedrijven hebben dus een belangrijke rol binnen het programma Instroom Technologie. “Maar we hebben de hele omgeving van overheden, onderwijs en ondernemers nodig”, legt Marieke uit. “In bibliotheken van de gemeenten kunnen kinderen bijvoorbeeld al ervaring op doen met techniek (de maakplaatsen van Tetem) en op VMBO scholen worden workshops gehouden in de Technolabs voor leerlingen van het primair onderwijs. Zo is iedere partij een belangrijke schakel. Ook leerkrachten en docenten hebben daarin een belangrijke rol. Het zou mooi zijn als er in Twente een netwerk ontstaat, zodat kennis en ervaring gedeeld kunnen worden en techniek voor elke school toegankelijk en laagdrempelig wordt.” 

Projectaanvragen

Marieke werkt als regisseur samen met betrokken partijen aan de verdere uitwerking van het programma Instroom Technologie. Binnen dit programma worden nieuwe projecten opgepakt die bijdragen aan een grotere instroom naar technische opleidingen. “We willen graag in gesprek met mensen die goede ideeën hebben en gaan verbindingen leggen met bestaande initiatieven, om te kijken hoe we die kunnen opschalen.”

Bruto Twents Geluk

Als we het hebben over Bruto Twents Geluk, dan draagt dit programma bij aan de pijlers:

 

Inkomen
 “In de techniek is steeds beter geld te verdienen, zeker ook voor vakmensen.”
 
 Baanzekerheid

“Doordat we een tekort aan mensen hebben, is er dus altijd werk in de techniek.”
  
 Persoonlijke ontwikkeling
 “Bedrijven willen graag talent benutten en staan open om mogelijkheden te bieden om je verder te ontwikkelen. Leerkrachten en docenten krijgen ook meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen.”

Maatschappelijke betrokkenheid
 “Leerlingen willen graag iets nuttigs en goeds doen voor de wereld. Met techniek en de toepassing daarvan kan je de wereld een stukje mooier maken op het gebied van duurzaamheid, zorg en bijvoorbeeld de energietransitie.”
  
 Subjectief welzijn
 “Door kinderen in een vroeg stadium kennis te laten maken met techniek kunnen ze een bewuste keuze maken. Als je je hart volgt en kan kiezen waar je gelukkig van wordt, dan draagt dat bij aan subjectief welzijn.”
 
 Milieu

“Techniek is nodig om een minder grote aanslag te doen op de natuur, om de natuur te beschermen. Er kan op dat gebied meer dan we denken. Bij kleding recyclen komt bijvoorbeeld ook techniek kijken.”   

 

Funding

Agenda van Twente

Regio Deal

Meer weten?

Neem contact op met regisseur programma Instroom Technologie Marieke Rinket
T: 06-15422163
M: betacreation7491@gmail.com