Vanaf 2 oktober 2023 gaat ZorgStart Twente van start, het grootste project tot nu toe binnen Huis van Zorg en Welzijn. ZorgStart Twente is een zijinstroom route voor mensen, zonder ervaring in de zorg, met een andere baan of uitkering die interesse hebben in een baan in de zorg en welzijn, maar niet precies weten of het echt wat voor ze is of welke sector dan het beste aansluit. Deze mensen kunnen zich melden bij ZorgStart Twente. “ZorgStart is en methode om door de bomen het bos te blijven zien”, legt Hermien Kosian uit “Mensen lopen als het ware het pad door het bos en komen alles tegen wat ze nodig hebben om te kunnen beslissen of werken in de zorg iets voor hen is.

 

Route door het bos

“Nadat ze hun gegevens hebben achtergelaten krijgen ze meteen een filmpje te zien over de zorg in het algemeen”, vertelt Hermien. “Als mensen willen, kunnen ze daarna een gesprek met een coach aanvragen. Deze coach is van het Leerwerkloket Twente, van het werkgeversservicepunt Twente, de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. Op deze manier werken we samen met wat er al is”.

 

De coach kijkt samen met de kandidaten naar de mogelijkheden, wat ze nodig hebben en welke e-learning relevant is om te volgen. “Niet iedereen zonder ervaring in de zorg hoeft een volledige opleiding te volgen met generieke vakken zoals Engels en rekenen. Sommige kandidaten hebben al een carrière achter de rug en de nodige levenservaring waardoor ze competenties hebben die goed passen bij het werken in de zorg. Binnen ZorgStart Twente wordt gekeken naar wat écht nodig is”.

 

Alles wordt op maat aan de kandidaten aangeboden. De kandidaat bepaalt zelf grotendeels het tempo. Als de kandidaat er klaar voor is, dan gaat de coach op zoek naar werk. De coach houdt contact met de aangesloten zorginstellingen om een zo goed mogelijke match te kunnen maken tussen kandidaat en werkgever. Al werkende kunnen mensen dan naar een gewenst beroep toegroeien.  

 

Werk anders organiseren

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Daarom is het ook belangrijk dat werkgevers en instellingen opnieuw kijken naar de organisatie van het werk. Hermien: “Organisaties denken vaak: ‘We hebben een verpleegkundige nodig’. Maar als deze niet te vinden is, dan kunnen ze ook kijken of sommige taken door iemand met een ander diploma gedaan kunnen worden. In elk beroep zitten wel van die taken, ook in de zorg en welzijn. Organisaties zetten daarom nu al nieuwe functies in, zoals ‘Helpende handen’ en ‘Medewerker mooie dag’. Deze medewerkers doen taken die bijdragen aan het welzijn van mensen en halen tegelijk de werkdruk weg bij andere collega’s”.

 

HR-netwerk

Binnen Huis van Zorg en Welzijn is een HR-netwerk opgericht, waarin alle sectoren vertegenwoordigd zijn. Dit bloeiende netwerk speelt een belangrijke rol bij deze pilot ZorgStart Twente. Elke maand komen de HR-medewerkers bij elkaar om nieuwe oplossingen te bespreken om de arbeidskrapte aan te pakken en om te voorkomen dat iedereen het wiel opnieuw moet uitvinden. “Er worden ervaringen gedeeld, onderlinge afspraken gemaakt en spijkers met koppen geslagen hoe we dit in de praktijk gaan doen”, vertelt Hermien.

 

Beroepsgroepketenoverleg

Naast het HR-netwerk bestaat het beroepsgroepketenoverleg. Het UWV leidt dit overleg en hierin zitten vertegenwoordigers van het werkgeversservicepunt Twente, het regionaal mobiliteitsteam Twente, Leerwerkloket Twente, de gemeente Enschede en de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. Net als het HR-netwerk is dit een praktisch overleg waarin wordt besproken hoe dingen beter kunnen. Hermien legt uit: “Onderwerp van gesprek is bijvoorbeeld het niveau dat nodig is voor bepaalde functies. Voor sommige banen in de sector Zorg en Welzijn moet je al een kwalificatie hebben, voor andere banen is dit niet nodig. Samen wordt dan gekeken naar instaptrajecten, waarbij mensen met behoud van uitkering een eerste stap kunnen maken naar een baan in de zorg en met een opleiding kunnen doorgroeien. Op deze manier ontlasten we de organisaties. Door goed voorbereidde kandidaten te leveren, kan er sneller tot een match gekomen worden binnen een werving- en selectieproces. Het is van groot belang dat organisaties investeren in zij-instroomtrajecten. Al vraagt dat vaak behoorlijk wat aanpassingen in hun interne organisatie”.

 

Zorgvuldig uitbreiden

“We beginnen voorzichtig. Week per week laten we mondjesmaat mensen toe om zo ervaring op te bouwen. Maar uiteindelijk willen we uitbreiden en naast online bijeenkomsten ook fysieke bijeenkomsten organiseren voor mensen met meer afstand tot de arbeidsmarkt”, besluit Hermien.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met projectleider Hermien Kosian

Mail: h.kosian@wgvzorgenwelzijn.nl

 

Bruto Twents Geluk

Als we het hebben over Bruto Twents Geluk dan draagt Huis van Zorg en Welzijn bij aan de volgende dimensies:

 

Inkomen
“Werken in de zorg en welzijn levert een vast inkomen op. Ook al starten mensen met behoud van uitkering, dan nog groeien zij door naar een baan met een vast salaris en goede vooruitzichten”.


Baanzekerheid
“De arbeidsmarkt in de zorg en welzijn is krap, dus mensen die we hiervoor opleiden zijn zeker van een baan. Je kan bovendien ook goed van de ene zorgorganisatie naar de andere switchen”.


 
Persoonlijke ontwikkeling

“Het Huis van zorg en welzijn heeft als missie om Leven lang ontwikkelen te stimuleren, bij kandidaten en bij de organisaties, daar wordt volop op inhezet. Binnen zorg en welzijn zijn veel doorgroeimogelijkheden”.


Gezondheid

“Mensen voelen zich beter als ze merken dat ze ergens aan bijdragen, hun geestelijke gezondheid verbetert”.


 
Werk-privébalans
“Door het werk anders te organiseren, haal je werkdruk weg bij de medewerkers. Dat zorgt voor meer werkplezier en minder stress”.


Sociale contacten
 “Via je werk heb je veel sociale contacten”.


Maatschappelijke betrokkenheid
“Binnen Huis van Zorg en Welzijn schakelen we mensen uit Twente in voor de zorg in Twente. Mensen hebben zo invloed op hun leefomgeving”.


 
Subjectief welzijn

“Binnen de zorg en welzijn doet het er toe wat je doet en dat maakt gelukkig”.