'Op zoek naar een antwoord op tekorten in de zorg'


De vijver om in te vissen naar zorgpersoneel wordt steeds kleiner. Daarnaast zijn er juist wel weer mensen die wel in de zorg en welzijnssector willen werken, maar niet de juiste diploma’s heeft. Het Huis van Zorg en Welzijn – opgericht door WVG Zorg en welzijn, ROC van Twente en Arbeidsmarktregio Oost met financiering van Twente Board - wil antwoord geven op de vraagstukken die spelen op dat deel van de arbeidsmarkt.


Gertrud Zweerts vertelt over het project dat ze in de steigers heeft gezet. “We werken met werkgevers samen aan structurele oplossingen. Daarbij is de intentie om te komen tot een skills-gerichte werkwijze”, vertelt ze. “Vaak is het zo dat mensen best in de zorg willen werken of erin terug willen keren, dat ze geschikt zijn, maar dat de juiste papieren ontbreken. Het is jammer dat dit potentieel niet wordt aangeboord, zeker in het licht van het nu al merkbare tekort aan personeel dat in de toekomst alleen maar zal toenemen. We willen met de werkgevers samen pilots gaan opzetten om bijvoorbeeld geschikte medewerkers in de praktijk te gaan opleiden. 

 

Funding

Agenda voor Twente

 

Meer weten? Neem contact op met projectleider Petra Oude Engberink - Weideveld

M: p.oudeengberink@enschede.nl