Het doel van Grenswerk is het inrichten van een stage- en afstudeerfaciliteit in het Euregiogebied voor studenten uit het beroepsonderwijs. De focus ligt daarbij op MBO en HBO.  Binnen het project wordt samengewerkt met werkgevers en beroepsonderwijsinstellingen in Nederland en Duitsland, waardoor het aantal stages van studenten in het buurland zal toenemen.


Binnen het project worden nieuwe en creatieve instrumenten ontwikkeld om werkgevers in Nederland en Duitsland te ontzorgen bij het vinden van gekwalificeerd personeel en die tevens de kwaliteit van het woon- en werkklimaat in het Euregiogebied weergeven, bijvoorbeeld collegiale doorlening. Hiermee beoogt men 30 fte per jaar meer aan banen te verzorgen.


Met deze grensoverschrijdende samenwerking tussen werkgevers en beroepsonderwijs wil men grensoverschrijdende stages opnemen in het curriculum van de student, waardoor diploma’s aan beide zijden van de grens erkend worden.  GrensWerk moet hét kennisportaal worden voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

 

Funding

Regio Deal

 

Meer weten?
Neem dan contact op met projectleider Peter Schildkamp
T: +316 8323 7517
M: p.schildkamp@enschede.nl