We beschikken over een groene, prettige woon-, werk- en recreatieomgeving. We dragen bij aan slimme oplossingen voor het versnellen van de woningbouwopgave, we verbinden partijen om het groen de stad in te brengen en het huidige groene buitengebied in goede staat te houden. Hierbij zien we nadrukkelijk ook een belangrijke rol voor partners van buiten Twente Board, zoals de natuur- en milieuorganisaties en het waterschap. Daarnaast werken we mee aan het creëren van een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven·      

 

Programma’s

 • TalentPact
 • Strategie Young Twente Board
 • Strategisch HR beleid
 • Digitalisering en robotisering (arbeidsproductiviteit verhogen)
 • Leven Lang Ontwikkelen (learning communities)
 • Talentopgave in beeld brengen


 

Programma’s waaraan we een bijdrage leveren door te signaleren, uitdagen en verbinden:

 • Woningbouw: met behulp van innovatie versnellen en verduurzamen.
 • Vrijetijds-Economie
 • Cultuur
 • Vestigingsklimaat bedrijven
 • onderwijs