Twente Board Development

Het onderhouden en versterken van het regionale ecosysteem is een belangrijk onderdeel van ons werk. Om goed en inhoudelijk met elkaar te kunnen samenwerken is het belangrijk dat je elkaar goed kent. Omdat de wereld groter is dan Twente, werken we ook hard aan de profilering en positionering van onze regio.


Twente Board Development bestaat uit een team van enthousiaste en gedreven medewerkers die er samen voor zorgen dat de programma’s en projecten op een goede manier worden uitgevoerd.


Directeur Victor-Jan Leurs: 


"Precies een jaar geleden startten we met de uitvoeringsorganisatie van Twente Board. Een handjevol mensen in een leeg kantoor. In het afgelopen jaar hebben we ons team verder uitgebreid en grote stappen gezet. Tijdens onze teamdag keken we terug. En we concludeerden dat we trots mogen zijn.


We zijn proactief bezig met het vormen van clusters rondom belangrijke onderwerpen als medische technologie, circulaire textiel, energie/ batterij- en chiptechniek. Maar ook met mooie projecten waardoor inwoners van Twente zich kunnen ontwikkelen, omscholen of van baan veranderen. Of waar studenten lokale MKB-bedrijven helpen digitaliseren. We lobbyen in Den Haag en Brussel, waarbij Twente al als voorbeeld in Kamerdebatten wordt genoemd. We hebben onze strategie aangescherpt en gaan met elkaar werken aan het Bruto Twents Geluk. Bovenal beginnen we met ons allen steeds meer een team te vormen. Een enthousiast en ambitieus team. Ook dat is geluk!"

Victor-Jan Leurs

Directeur Twente Board
M: v.leurs@twenteboard.nl

Rob Hassink

Bestuurssecretaris
M: r.hassink@twenteboard.nl
T: +31(06)-19220125