Twente Board zet in op grensoverschrijdende samenwerking o.a. ten aanzien van batterij technologie. Met OostNL en aan Duitse zijde de IHK is een Memorandum of Understanding aangegaan. Hierin zijn afspraken gemaakt om samen te werken onder andere op het gebied van energie in relatie tot netcongestie.
 

We verbinden de Twentse kennisposities met de meer op productie gerichte faciliteiten aan de Duitse zijde, in Munster. We werken aan het in kaart brengen van kansen op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening door o.a. vorming van clusters i.r.t. netcongestie onder meer op het gebied van batterijtechniek, waterstof, biogas etc.