Als boardlid vertegenwoordigt John Joosten de overheid. Hij is positief over de samenwerking tussen de 3 O's: ondernemers, onderwijs en overheid. “We zitten in een mooie ontwikkeling. En onze samenwerking wordt nog straks nog relevanter als we het gesprek gaan voeren over actuele onderwerpen, zoals de landbouwsector en de stikstofdiscussie.”  

 

Profilering 

In Twente gaat het volgens John niet alleen over economie, er gebeurt veel meer. “Het gaat ook over goed wonen, fijn leven en werken. Voor wat betreft dat laatste, we hebben net zoals in de rest van ons land steeds meer moeite om alle vacatures in onze regio te vervullen. Het is dus zaak om zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen voor wonen en werken in Twente."

 

Uitdagingen 

In Twente gebeurt ook veel op technologisch gebied. “Technologische ontwikkeling vraagt ook om sociale innovatie, dat is heel belangrijk”, vindt John. “Vanuit Twente Board hebben we gekeken hoe we scale ups meer kunnen ondersteunen. Daarmee helpen we beginnende bedrijven naar een volgend schaalniveau te groeien. Sociale innovatie is dan een must. Bij een groeiend bedrijf komen dan bijvoorbeeld ook zaken als leiderschapstijl en marketing om de hoek kijken. Dat zijn ook zaken waarmee een bedrijf dan aan de slag moet.” 

 

Bruto Twents Geluk 

Vanuit overheidsperspectief omvat het Bruto Twents Geluk alles waarmee de overheid, in het geval van John, een gemeente zich mee bezig houdt. “Daarom vind ik het heel goed om de uitkomsten van de nulmeting te gebruiken als een soort thermometer: op welke van de elf dimensies scoren we goed en op welke kunnen we ons verbeteren zodat onze inwoners gelukkiger worden. Overheid, onderwijs, ondernemers en ook Twente Board als organisatie hebben geen van allen afzonderlijk invloed op alle elf dimensies, maar juist door de nauwe samenwerking met elkaar kunnen we op elke dimensie kijken welke verbeteringen nodig zijn.” 

 

 

Nevenfuncties | John Joosten

 

  • Voorzitter bestuur van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
  • Voorzitter raad van toezicht Stichting Participatie Dinkelland
  • Lid Algemeen Bestuur VRT (Veiligheidsregio Twente)
  • voorzitter van GVAG (gebruikersvereniging Anteagroep)
  • Voorzitter Stichting Agatha Laan Fonds
  • Ere voorzitter muziekvereniging St. Cecilia Saasveld
  • Lid Twente Board