Voor onze nulmeting werkten we samen met RaboResearch die de Brede Welvaart onderzoekt in alle regio’s in Nederland. Dit onderzoek wordt jaarlijks gehouden. De dimensies die in dit onderzoek worden gebruikt zijn onderwijs, werk, inkomen, milieu, veiligheid, woontevredenheid, subjectief welzijn, maatschappelijke betrokkenheid, sociale contacten, balans tussen werk en privé en gezondheid. We hebben gekozen voor de data van dit onderzoek omdat het concept brede welvaart nauw aansluit bij het Bruto Twents Geluk. 

Geluksrapport

De uitkomsten van het onderzoek zijn vertaald in rapportcijfers.  Naast een overall cijfer voor de regio, is er per gemeente een rapport opgesteld, met daarin de uitkomsten van elke dimensie. Daardoor is het mogelijk om in één oogopslag te zien op welke vlakken inspanning geleverd moet worden om het Bruto Twents Geluk en daarmee dus de brede welvaart, te vergroten. Dit onderzoek wordt jaarlijks herhaald en de uitkomsten daarvan vormen het kompas van onze strategie. Het onderzoek naar het Bruto Twents Geluk heeft overall cijfer voor de hele regio opgeleverd. Dit is vervolgens uitgesplitst in geluksrapporten voor elke gemeente. Het lokale geluksrapport is een instrument dat gebruikt kan worden om het toekomstige beleid te bepalen. 

Definities van de elf dimensies

 

Inkomen
Verdienen we genoeg met elkaar?

Baanzekerheid
Hebben we allemaal werk in Twente?

Persoonlijke ontwikkeling
Volgen we een cursus, training of opleiding?

Gezondheid
Hebben we een gezonde leefstijl?

Werk-privébalans
Hebben we genoeg tijd om ons te ontspannen?

Sociale contacten
Hebben we een goede relatie met de mensen om ons heen?

Maatschappelijke betrokkenheid
Hebben we invloed op onze leefomgeving?

Subjectief welzijn
Zijn we gelukkig?

Huisvesting
Wonen we op een fijne plek?

Veiligheid
Is Twente een veilige regio?

Milieu
Houden we rekening met de natuur?