Voor onze nulmeting werkten we samen met RaboResearch die de Brede Welvaart onderzoekt in alle regio’s in Nederland. Dit onderzoek wordt jaarlijks gehouden. De dimensies die in dit onderzoek worden gebruikt zijn onderwijs, werk, inkomen, milieu, veiligheid, woontevredenheid, subjectief welzijn, maatschappelijke betrokkenheid, sociale contacten, balans tussen werk en privé en gezondheid. We hebben gekozen voor de data van dit onderzoek omdat het concept brede welvaart nauw aansluit bij het Bruto Twents Geluk. 

Geluksrapport

De uitkomsten van het onderzoek zijn vertaald in rapportcijfers.  Naast een overall cijfer voor de regio, is er per gemeente een rapport opgesteld, met daarin de uitkomsten van elke dimensie. Daardoor is het mogelijk om in één oogopslag te zien op welke vlakken inspanning geleverd moet worden om het Bruto Twents Geluk en daarmee dus de brede welvaart, te vergroten. Dit onderzoek wordt jaarlijks herhaald en de uitkomsten daarvan vormen het kompas van onze strategie. Het onderzoek naar het Bruto Twents Geluk heeft overall cijfer voor de hele regio opgeleverd. Dit is vervolgens uitgesplitst in geluksrapporten voor elke gemeente. Het lokale geluksrapport is een instrument dat gebruikt kan worden om het toekomstige beleid te bepalen. 

Definities van de elf dimensies

 

Inkomen
Verdienen we genoeg met elkaar?

Baanzekerheid
Hebben we allemaal werk in Twente?

Persoonlijke ontwikkeling
Volgen we een cursus, training of opleiding?

Gezondheid
Hebben we een gezonde leefstijl?

Werk-privébalans
Hebben we genoeg tijd om ons te ontspannen?

Sociale contacten
Hebben we een goede relatie met de mensen om ons heen?

Maatschappelijke betrokkenheid
Hebben we invloed op onze leefomgeving?

Subjectief welzijn
Zijn we gelukkig?

Huisvesting
Wonen we op een fijne plek?

Veiligheid
Is Twente een veilige regio?

Milieu
Houden we rekening met de natuur?

_____________________________________________________________________

Measurement is knowledge. This also applies to happiness

In order to effectively work towards increasing Bruto Twents Geluk, we need to know how happy the people of Twente are at the moment. That's why we actively collaborate with Raboresearch in their nationwide research on Broad Prosperity, which measures happiness in all regions of our country. This baseline measurement is very important to us because it helps us determine if we are really focusing on the right things.

Bruto Twents Geluk is determined based on the Broad Prosperity Indicator (BPI). This integrated indicator provides insight into the development of Broad Prosperity in the Netherlands. The BPI measures not only the economic situation but also other factors that determine prosperity, such as job security, education, health, environment, housing, safety, and well-being. These are factors that contribute to the welfare and happiness of people.

Eleven dimensions
The BPI consists of eleven indicators that index the Broad Prosperity of the Dutch population. The indicators are income, job security, personal development, health, work-life balance, social contacts, societal involvement, subjective well-being, housing, safety, and environment.

There are significant regional differences in Broad Prosperity within the Netherlands, with urban areas lagging behind rural areas. This is mainly due to relatively high unemployment, greater insecurity, and worse environmental conditions in cities. Generally, rural regions perform better overall.

Happiness Report
The study on Bruto Twents Geluk has yielded a score of 7.1 for the entire region. Twente can therefore call itself the happiest region in the Netherlands. In addition to regional happiness, the happiness of each individual municipality in Twente has also been examined. Municipalities can use their local happiness report as a tool to determine future policies. In which areas do we need to focus in order to further increase happiness?