“Van Bruto Regionaal Product naar Bruto Regionaal Geluk naar Bruto Twents Geluk. Dat is het fundament van het sociaaleconomische speerpunt dat wij als Young Twente Board introduceerden voor de regio”, zegt Young Twente Boardlid Rense Kuipers. “Het moet de aanzet vormen voor de verschuiving van een primair economische agenda naar een eigen Twentse geluksagenda. Dat bredere perspectief komt samen in de koepelterm geluk, in plaats van in een ‘product’. Met de hoofdvraag: wat maakt ons nou écht rijk? Dat moet ons dashboard van daadwerkelijke vooruitgang worden. Daarom staat Bruto Regionaal Geluk synoniem aan Brede Welvaart.”

Globale trend, lokaal accent

Hij vertelt over koning Jigme Singye Wangchuk van Bhutan, die al in de jaren ‘70 het concept Bruto Nationaal Geluk lanceerde, een alternatief om de levenskwaliteit te meten, ten opzichte van het Bruto Nationaal Product. “De afgelopen jaren nam het concept een vlucht”, zegt Rense. “Onder andere de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern creëerde een speciaal ‘well-being’ overheidsbudget. En wat te denken van het World Happiness Report? De regio Twente kan meevliegen met deze globale beweging; leer van anderen, leg lokale accenten en durf met het hoofd boven het maaiveld uit te steken.”

Noaberschap als voedingsbodem

Volgens Rense past het Bruto Twents Geluk bij het DNA van Twente. “Noaberschap is de voedingsbodem voor deze meer holistische benadering van sociaaleconomische vooruitgang”, legt hij uit. “Centraal bij noaberschap is de menselijke maat. Vertrouwen, samenwerking, altruïsme, een gedeeld identiteitsgevoel, maatschappelijke betrokkenheid… Het zijn allemaal factoren die diepgeworteld zijn in noaberschap en één op één doorgetrokken kunnen worden in Bruto Regionaal Geluk.”

Geluk als magneet voor talent

De focus op geluk kan volgens de Young Twente Board een unieke onderscheidende factor zijn voor Twente, ten opzichte van andere regio’s. Hoe meer Twente zich profileert als dé gelukkigste regio, hoe meer die boodschap aankomt en resoneert richting de buitenwacht. Met name talent kan zich aangetrokken voelen tot deze propositie. 

Zowel politiek als politiek-overstijgend

Bruto Twents Geluk kan volgens hen ook prima onderdeel zijn van een politiek speelveld. “Het is een concept dat genoeg speelruimte heeft voor links of rechts, conservatief of progressief, socialistisch of liberaal om een eigen accent aan te geven. Maar het is ook een concept dat per definitie politiek-overstijgend is. Geluk is immers iets waar je niet tégen kan zijn, iedereen streeft ernaar. Maar wat geluk betekent, daar kunnen de meningen – gelukkig – over verschillen. Zo is er genoeg ruimte voor decentrale invulling en interpretatie.”

___________________________________________________________

'Bruto Twents Geluk', how did we come up with it?

"What truly makes us rich?" The Young Twente Board wondered in 2021. It turned out that it's not money or status, but a challenging job with room for personal development, enjoyable people around you, and a pleasant place to live in an environment that allows for sports and socializing.

The members of the Young Twente Board reasoned from Gross Regional Product to Gross Regional Happiness to Gross Twente Happiness (Bruto Twents Geluk). This proposition served as the impetus for shifting from a primarily economic agenda to a unique Twente happiness agenda. According to the Young Twente Board, focusing on happiness can be a distinctive factor for Twente compared to other regions. The more Twente portrays itself as the happiest region, the more this message resonates with the outside world. Particularly, this proposition can be attractive to talent, and that is exactly what we want: to attract enough qualified people to fill current and future vacancies. High-quality education and a favorable business and living environment for residents are what we aim for.