Twente Board

Door samen te werken en het samen uit te dragen creëren we waarde voor ons allemaal. Samen staan we sterk en maken we het verschil. 

Door samen te werken en het samen uit te dragen creëren we waarde voor ons allemaal. Samen staan we sterk en maken we het verschil. 

Twente Board

De Twente Board is een triplehelix-samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en ondernemers in Twente en staat voor het versterken van de brede economie in Twente. Centraal staan het behoud en de versterking van de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en ons verdienvermogen. De Board stimuleert investeringen in technische innovaties, zet in op versnelling van de circulaire economie en op een aantrekkelijke en bereikbare regio voor wonen en werken.

 

Door gerichte investeringen draagt de Twente Board bij aan de economische ontwikkeling van Twente. Met deze investeringen wordt gezamenlijk geïnvesteerd in de toekomst van een krachtige regio, vol potentie. Dit is niet alleen financieel, maar ook voor de brede welvaart. Hierbij gaat het, naast inkomen en arbeid, ook om gezondheid en welzijn. Samen bouwen we aan de toekomst van Twente.

 

Benieuwd waar de Twente Board zich nog meer mee bezig houdt? Bekijk onze website en volg ons via LinkedIn en Twitter.  

 

Doe mee!

Laten we samen bouwen aan een groene technologische topregio. Doe mee en kijk hoe jij kunt bijdragen in één van onze projecten. Bekijk onderstaande afbeelding of neem contact op.

Uitvoeringsorganisatie

Twente Board wordt vanaf juli 2021 in de uitvoering bijgestaan door een uitvoeringsorganisatie. Deze organisatie onderhoudt en versterkt het regionale ecosysteem, met de strategische agenda van Twente Board als leidraad. De organisatie werkt samen met regionale partners. Daarbij gaat het om het signaleren van trends en ontwikkelingen, verkennen van kansen, in de inzet van financiële middelen.  

 

Onderdeel van de uitvoering zijn communicatie, branding en de lobby richting Den Haag en Brussel. Signaleren en monitoren zijn de essentiële basistaken van de uitvoeringsorganisatie. Het verzamelen van kennis over en het volgen van de relevante (beleids-)ontwikkelingen en processen in de regio zijn de basis om hierop te anticiperen. Samen met de diverse regionale partners geeft de uitvoeringsorganisatie hieraan invulling. 

Twente.com

Twente.com is het platform waar het ecosysteem van Twente wordt gepresenteerd. Twente.com helpt de wereld verbinden aan het bedrijfsleven, de onderwijs- en kennisinstellingen en lokale en regionale overheden binnen en buiten Twente. Zowel aan elkaar, als aan het sterke merk Twente. Samen bouwen we aan een waardevolle community, waar we Twente binnen en buiten de regio profileren en positioneren. Doe jij ook mee?