Actielijn | Grensoverschrijdende samenwerking

 

 

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking is een onderwerp dat specifiek aandacht heeft binnen de investeringsprogramma’s. De samenwerking met Duitse partners biedt volop kansen. Twente kijkt met een 360 graden bril naar zaken als de ontwikkeling van de economie, de arbeidsmarkt, de bereikbaarheid van Twente en innovatie. Dat maakt Twente een hub naar Duitsland en daarmee hebben we een unieke propositie richting Den Haag en Brussel als het gaat om opgaven waar de regio aan werkt.

Actielijnen grensoverschrijdende initiatieven

In de eerste fase van de uitvoering van de Regio Deal Twente, zijn over alle actielijnen grensoverschrijdende initiatieven gedefinieerd. Veelal waren dat haalbaarheidsstudies en onderzoeken om te kijken waar projecten in de Regio Deal Twente een nog grotere impact kunnen maken door een grensoverschrijdende dimensie toe te voegen. Daarbij was een belangrijk criterium om te kijken waar ook Duitse partners mee willen investeren. GrensWerk is een voorbeeld, een verdere versterking van een bestaande structuur om de kansen op de arbeidsmarkt aan beide zijden van de grens te ontsluiten. Deze dienstverlening wordt binnen de Regio Deal Twente uitgebreid met een stage – en afstudeerfaciliteit voor studenten uit het beroepsonderwijs (mbo/hbo). Daarnaast wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van wat er gebeurt in de grensregio via het project Grenslandmonitor. Zo kunnen initiatieven en programma’s beter worden onderbouwd vanuit trends en met behulp van data.
 
Als laatste voorbeeld zijn de startup systemen van Twente (Novel-T) en Münster met elkaar verbonden binnen het initiatief REACH dat in 2020 is gestart. In de tweede fase van de uitvoering van de Regio Deal (2021), wordt gekeken welke projecten de meeste potentie hebben om verder in te investeren. Daarvoor is een bedrag van 1 miljoen euro gereserveerd, waarvoor in samenwerking met regionale partners en het ministerie van BZK nadere plannen worden uitgewerkt. Daarbij wordt aangehaakt op de samenwerkingsovereenkomst tussen Oost-Nederland en Munsterland, de recent afgesloten Memorandum of Understanding met IHK Nord Westfalen en Oost NL en de Euregio strategie 2030 die in 2020 is vastgesteld.  

Projecten

Lees meer over #circulair

Lees meer over #duurzaam

Bezoek de socials van Twente Board!