Farm of the Future

De aardbodem vormt de basis van ons leven. Door de groei van de wereldbevolking wordt van landbouwers, tuinbouwers en veeteelthouders gevraagd steeds efficiënter om te springen met water, grond, grondstoffen en energie. In Twente worden nieuwe landbouwmethoden en – technologiën ontwikkeld die voordelen bieden voor de agrarische sector én het milieu... Twente is de Farm of the Future. 

Lees meer

Mineral Valley

Een goede en gezonde bodem is belangrijk om voedsel te verbouwen. Met duurzame bemesting en zelfs door innovatieve technologieën te gebruiken in de landbouw. De proeftuinen van Mineral Valley onderzoeken in de praktijk welke toepassingen en technologieën voor de landbouw het beste werken. Agrariërs, kennisinstellingen, overheden en bedrijven uit Twente werken op die manier samen aan de kringlooplandbouw in Twente. 

Unieke verhalen over #biotechnologie