The Green Deal. Wat betekent dat voor Twente?

Pakhuis Oost heeft Europarlementariër Bas Eickhout gevraagd en bereid gevonden een inleiding te verzorgen over de kansen van de Green Deal voor Twente.  We focussen daarbij op deze belangrijke thema’s voor de regio.

Evenement details

Wanneer: 21 april 2021
Tijd: 20:00
Organisator: Pakhuis Oost
Locatie: Balengebouw Lonnekerspoorlaan 114, 7523 JM Enschede

Global Goal

global goal icon
Van boer tot bord
  • Manieren om de voedselketen duurzamer te maken stimuleren van circulaire landbouw en veeteelt.
  • Belangrijke onderwerpen binnen dit thema.
  • Hoe kan de Twentse boer bijdragen aan vermindering stikstof uitstoot? Hoe kunnen in Twente lokale ketens bevorderd worden? Wat zijn de mogelijkheden om gebruik van chemische pesticiden, meststoffen en antibiotica, de afhankelijkheid daarvan en de risico’s, aanzienlijk terug te dringen?
Schone energie
  • Schone energie en realiseren van hernieuwbare energiebronnen 
  • Belangrijke onderwerpen binnen dit thema:
  • Energiesystemen koppelen en hernieuwbare energiebronnen beter op het net aansluiten en erin integreren.  Innovatieve technologieën en moderne energie-infrastructuur promoten. Kansen voor ons MKB als toeleveranciers. Nieuwe banen door innovaties?

 

In deze bijeenkomst willen we de kansen voor Twente op de genoemde beleidsterreinen bespreken.

 

De twee thema’s zullen   ingeleid worden door Bas Eickhout en daarna samen met de inleider besproken worden door deskundigen uit de verschillende sectoren uit Twente.
We willen daarbij focussen op de kansen voor Twente.

Lees hier meer over #Duurzame energie