Campus Café | Chip Design Twente: The next step for Europe

Campus Café verbindt de Twentse innovatiecommunity

Het Campus Café brengt de innovatiecommunity van Twente bij elkaar met breakoutsessies over nieuwe technologieën, innovatief en internationaal ondernemen en het binden van talent. Ondernemers, professionals, onderzoekers en talent krijgen hier de mogelijkheid om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en elkaar beter te leren kennen.

Chip Design Twente: The next step for Europe - een terugblik

Datum: 16 juni 
Tijdstip: 15:30 - 17:30 uur 
Locatie: Designlab, The Gallery 

Twente staat nationaal en internationaal op de kaart als hotspot voor Chip Design. Met een sterke vakgroep aan de Universiteit Twente onder leiding van wetenschapper Bram Nauta en circa 10 Twentse chip design bedrijven, profiteren klanten wereldwijd van de unieke kennis uit Twente. De chips die uit de wafer fabs van onder andere het Taiwanese TSMC en – meer dichterbij huis – NXP rollen, worden onder meer ontworpen door de knappe koppen van Twentse bedrijven als Bruco, Axign en de Twentse designafdelingen van multinationals Cyient en Teledyne. Maar niet alleen chip design is sterk vertegenwoordigd, ook andere onderdelen uit het semicon-cluster kennen een sterke verankering in Twente en Oost-Nederland. Denk maar eens aan het MESA+ instituut van Universiteit Twente, Salland Engineering, testcentrum Eurofins | MASER en equipementbedrijf Solmates. Als we dan ook nog eens kijken naar de sterke clustering van bedrijven rondom fotonische en microfluïdische chips, dan heeft Twente een goede uitgangspositie om te onderzoeken hoe de verschillende technologieën uiteindelijk kunnen integreren tot heterogene systemen. En als we dan nog eens verder dromen, is Twente dan ook een perfecte plek om een fab te bouwen waar die heterogene chips ook van de band kunnen rollen?

Het was tijd voor een verdiepend Campus Café om de kansen voor de toekomst te verkennen! De opkomst was groot: er waren tal van bedrijven, wetenschappers en studenten die deel uitmaken van het Chip Design cluster in Twente. 

Discussie: Chip Design Twente, the next step for Europe?

Het evenement werd afgetrapt met een discussie waarin verschillende vragen naar voren kwamen. Waarom heeft Twente zo’n sterke uitgangspositie om een grote bijdrage te leveren aan een sterke chipketen in Europa? En wat zijn precies de verschillen tussen elektronische en fotonische chips en wat zijn de toepassingen die nieuwe geïntegreerde systemen in de toekomst wellicht mogelijk maken? Welke bedreigingen komen op ons af? Hoe zorgen we voor het vasthouden van ons sterke chip design cluster? Hoe wordt er aangekeken tegen de integratie van elektronische, fotonische en microfluïdische chips? 

Onder leiding van Anne-wil Lucas (gebiedsdirecteur Kennispark Twente) gingen wetenschapper Bram Nauta (Universiteit Twente), Timo Meinders (zakelijk directeur van MESA+ Institutuut) en Ivan Stojanovic (business developer bij Oost NL) met elkaar in discussie over de toekomst van Chip Design in Twente. Wat sterk naar voren kwam is dat zij willen werken aan een volledig ecosysteem in Twente dat naast chip design ook sterk is in prototype en productie.

Pitch time! Drie typen chips, drie keer the best!

In Twente zijn we sterk in chip design voor elektronische chips, maar ook in fotonica en microfluïdica. Nu zijn het nog losstaande vakgebieden,  maar waar liggen de raakvlakken om tot heterogene systemen te kunnen komen? Mark Gortemaker, Douwe Geuzebroek en Mathieu Odijk vertelden ieder over hun eigen vakgebied en op welke manier deze zou kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van heterogene systemen.

Uitdager 1:      Elektronische chips: Mark Gortemaker, Sales & Business Development Manager, Bruco IC
Uitdager 2:      Fotonische chips: Douwe Geuzebroek, VP Marketing & Sales, LioniX International
Uitdager 3:      Microfluïdische chips, Mathieu Odijk, professor Microdevices for chemical analysis, Universiteit Twente samen met Marko Blom, CTO, Micronit

Business development Brainstorm

Vanuit de ring stapten we into de brainstorm room. Onder het genot van een drankje gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden die zij zagen in de toekomst! Hoe kunnen chips bijdragen aan de toekomst van energietranisitie, eten en andere problemen die zich voordoen?

Het was al met al een geslaagd evenement waarin de fundering is gelegd voor een sterker chip design cluster in Twente.