Slim beton voor wandel- en fietsroutes

Tussen station Enschede Kennispark en Universiteit Twente is een nieuwe wandel- en fietsroute opgeleverd.  Easypath  leverde de prefab betonelementen voor deze innovatieve wandel- en fietsroute. Het Innovatiepad bevat deels zonnepanelen en onder het hele pad een buizensysteem om het op koude dagen te verwarmen. Bovendien zijn de betonblokken zo gemaakt, dat ze de groei van de natuur niet in de weg zitten. De boomwortels kunnen nog steeds hun ‘eigen’ route kiezen. Zo blijft de natuur naast de stedelijkheid bestaan en blijft het geheel erg duurzaam. 

In het kort

  • In stedelijke gebieden is de groene ruimte vaak een schaars goed 
  • De modulaire betonelementen van Easypath zit de groei van de natuur niet in de weg. Een innovatie die bijdraagt aan duurzame steden

Global Goal

global goal icon

De opdrachtgevers,  provincie Overijssel,  gemeente Enschede,  gemeente Hengelo,  regio Twente  en  Universiteit Twente  willen met deze ‘slimme’ route de regio Twente op de kaart zetten als hightechregio. Het consortium ‘Flow of Innovation’, waarvan Easypath onderdeel uitmaakt, zal het pad gedurende tien jaar ontwikkelen en beheren. De overige partners van ‘Flow of Innovation’ zijn: StadLandWater,  LimeSquare,  Odin Landschapsontwerpers  en  Keypoint Consultancy. 

Demontabele ‘legoblokjes’

De prefab betonelementen dienen als ondergrond van het pad. Zij gaan 60 tot 80 jaar mee en er kunnen steeds ‘nieuwe’ elementen in geplaatst worden. De fietspaden zijn niet alleen opneembaar en verplaatsbaar, maar ze zijn ook innovatief. Zo kunnen ze verwarmd worden om ze sneeuw- en ijsvrij te houden of voorzien worden van zonnepanelen, zodat ze hun omgeving van stroom kunnen voorzien. Zo is het Innovatiepad deels voorzien van zonnepanelen en in zijn geheel van een buizensysteem, dat de mogelijkheid biedt het pad ‘s winters te verwarmen. Bovendien zijn de betonelementen modulair en flexibel inzetbaar. Bij onderhoud of calamiteiten hoeft bijvoorbeeld een fietspad niet opengebroken worden

Nieuwe producten testen

Naast de buizen en de zonnepanelen zijn er meer innovaties op het Innovatiepad te vinden. Zo zorgt een lichtgevende boom voor verlichting en zijn er bankjes met wifi en oplaadmogelijkheden voor de telefoon via zonnepanelen. Veel hightechbedrijven zijn tot nu toe enthousiast: het Innovatiepad kan voor hen als etalage dienen om nieuwe producten te testen. 

Vestigingsklimaat

De opdrachtgevers willen met het Innovatiepad hightechbedrijven uit heel Europa verleiden om zich in Twente te vestigen. “Philips is bijvoorbeeld vanaf het begin betrokken bij het pad om hun innovaties te testen.”

Smart oplossingen

Naast de 1,5 miljoen euro die de opdrachtgevers beschikbaar stelden voor aanleg, beheer en onderhoud, leggen de vijf partners jaarlijks ook een bedrag in. Is het die investering waard? Als het aan van Roekel ligt wel. “Steden veranderen, alles wordt ‘smart’. Wij willen graag een spin in het web zijn wat betreft ‘smart cities’ en vooruitlopen op nieuwe ontwikkelingen.” “Wij hebben zelf ook veel innovaties op de plank liggen, die we op dit pad kunnen laten zien. En we kunnen hier nieuwe bedrijven ontmoeten. Zo kunnen we innovaties sneller realiseren: het is leuk om nieuwe kennis te ontwikkelen.”

Datum: 26 september 2017 |

Bron tekst: Verkeer in beeld |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #smartcities