Twenterand

De bouwnijverheid, maakindustrie, metaalindustrie en handel zijn belangrijke sectoren in ondernemend Twenterand. Bij de grote kernen liggen ruime, moderne bedrijfsterreinen die via de N36 en A1 goede verbindingen bieden met de Randstad, Duitsland en de rest van Europa.

logo Twenterand
Lees hieronder meer

Contactinformatie

Gemeente Twenterand
Manitobaplein 1
7671 GS Vriezenveen
+31 (0)546 840 840

Samen hard op weg naar een duurzame toekomst

Het jongste bedrijventerrein in ondernemend Twenterand, Oosterweilanden, is 21 hectaren groot en nog in ontwikkeling. Het kent een hoge duurzaamheidsambitie. Bedrijven kunnen hier via een milieupuntensysteem in aanmerking komen voor milieusubsidies. Voorts bieden het kanaal Almelo-De Haandrik en het Overijssels-kanaal verbindingen voor de scheepvaart tot 700 ton.

Samen duurzaam doen

Duurzaamheid staat in ondernemend Twenterand hoog op de agenda. Intensieve samenspraak tussen ondernemers, gemeente, inwoners en andere belanghebbenden heeft geresulteerd in de agenda 'Samen Duurzaam Doen'. Hierin worden op alle niveaus ambities uitgesproken en wordt aangegeven hoe de gemeenschap die gezamenlijk wil bereiken.

Energie uit hernieuwbare bron

In 2020 moet twintig procent van de energie afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. Bedrijventerreinen en ondernemingen krijgen hulp bij de zoektocht naar energiebesparing en duurzame energie. Met bouwbedrijven lopen projecten om circulair bouwen te stimuleren. Met agrarische bedrijven lopen initiatieven op het gebied van duurzame voedselproductie en verantwoorde mestverwerking.

Stand van bedrijvigheid en duurzaamheid

Een actueel beeld met achtergrondinformatie over bedrijvigheid en duurzaamheid in ondernemend Twenterand is te vinden op het dashboard van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG):

  • Bedrijvigheid in Twenterand
  • Duurzaamheid in Twenterand

 

Gemeente Twenterand

Twenterand omvat de dorpskernen Den Ham, Vriezenveen, Vroomshoop en Westerhaar-Vriezenveensewijk plus vijf buurtschappen. Het inwoneraantal is circa 34.000 Twentenaren.

 

Leer meer en kijk op:

  • De gemeente Twenterand
  • Ondernemersvereniging Bedrijven Belangen Vriezenveen (BVV)
  • Industrie Kring Vroomshoop en Omstreken (IKVO)
  • Algemeen Zakelijk Belang Westerhaar-Vriezenveenschewijk

 

Beschermd natuurgebied

Twenterand ligt in het noorden van Twente, tegen de grens met Duitsland. Het gebied kent door het veenkoloniale verleden een uniek landschap. De Engbertsdijkvenen bij Vriezenveen, ruim duizend hectaren groot, zijn vanwege de zeldzame flora en fauna zelfs aangewezen als beschermd natuurgebied.

 

Al internationale handel in de 18e eeuw

De geschiedenis van het ondernemerschap in Twenterand wordt niet alleen geschreven door de turfafgravingen die hier aan het einde van de negentiende eeuw veel mensen naartoe trokken. Al in de achttiende eeuw gaven Vriezenveense handelslieden blijk van hun bijzondere ondernemersgeest. Ze trokken naar Rusland om daar handel te drijven en stichtten zelfs handelshuizen en winkels in St. Petersburg, totdat daar een einde aan kwam door de Russische revolutie in 1918. Met studies, literatuur en een museum wordt de herinnering aan de mondiale 'Rusluie' levend gehouden.

 

Koploper in afvalscheiding

Twenterand mag zich tot de koplopers rekenen in afvalscheiding. Veel van het huishoudelijk afval wordt hergebruikt. De inwoners zijn hier enthousiast over. En als zij hun woning willen verduurzamen, kunnen ze via een 'zonnekaart' zelf zien welke (klimaat)winst ze met hún woning kunnen behalen.

 

Leer meer en kijk op:

Toeristisch Twenterand