Oogst | Hengelo

Innovatief kenniscentrum

Oogst is een initiatief van Stichting Creatieve Broedplaats Twente. Oogst wil in Hengelo een volledig circulaire broedplaats creëren die fungeert als een innovatief kenniscentrum. 

Met deze broedplaats wordt voorzien in een kruisbestuiving tussen partijen die tot nu toe weinig samenwerken of niet van elkaars bestaan op de hoogte zijn. Met het nieuwe netwerk van partners worden projecten opgezet waar creativiteit, techniek en kennis samenkomen. Deze projecten leveren een bijdrage aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in de regio.

Type 2 broedplaatsen

Bekijk de andere gehonoreerde projecten binnen type 2 'broedplaatsen van onderop'.

Contactgegevens

Bezoek de Creatieve Broedplaatsen socials!

 

      

 

Deze website is onderdeel van Twente.com. Klik hieronder op de # voor interessante artikelen over diverse onderwerpen en check ook de socials van twente.com.