Gehonoreerde projecten type 1: Nieuw Cultureel Programma

Het uitvoeren van activiteiten waarbij nieuwe initiatieven gefaciliteerd worden door instellingen met een bestaand aanbod van laagdrempelige culturele voorzieningen.

Academie van Verbeelding | Enschede

De Academie van Verbeelding is een museaal platform voor en door jonge mensen. Een incubator waar ze in aanraking komen met nieuwe ideeën en met techniek, wetenschap, kunst en cultuur. Een platform ze hun talenten en interesses ontdekken.

Klompen- en Zompenmuseum | Wierden

In de creatieve broedplaats brengt het museum de ambachtslieden samen met creatieve geesten, met moderne technologieën en met jonge mensen die een relevante opleiding volgen.

Studio 15 | Enschede, Nijverdal, Oldenzaal, Wierden

Studio 15 is een plek in Twente voor talentontwikkeling voor jongeren tussen 12 en 30 jaar. Het is een succesvol concept dat in 2017 in Almelo van start is gegaan en nu wordt uitgerold in Enschede, Almelo, Oldenzaal, Hellendoorn en Wierden. 

Talenthouse | Losser

Een plek voor alle jongeren binnen de gemeente Losser in de leeftijdsgroep van 10 tot 18 jaar. Met het Talenthouse project biedt Fundament Losser jongeren de mogelijkheid hun talenten te ontdekken.

Wilminktheater & Muziekcentrum | Enschede

Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede start met een onderzoeksproject naar de integratie van online en offline theater, met als centrale vraag: Hoe brengen we met een volwassen storytelling de ervaring van theater naar het digitale podium?

 

Zikke | Tubbergen

Binnen het gehonoreerde plan van de Stichting Zikke worden nieuwe culturele initiatieven ontplooit in samenwerking met de bibliotheek Kunstschool ‘t Alding en andere instellingen in Tubbergen.

Gehonoreerde projecten type 2: Broedplaatsen van Onderop

Het uitvoeren van een projectplan gericht op het oprichten of verder ontwikkelen van een creatieve broedplaats.

Carnavalsloods | Losser

De carnavalsloodsen worden omgevormd tot creatieve openbare broedplaatsen. Er zijn vier pijlers: openbare werkplaats faciliteiten, (les-)programma’s, creatieve workshops en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en samenwerkingsvormen.

Oogst | Hengelo

Oogst wordt een innovatief kenniscentrum waarbij het nieuwe netwerk van partners projecten opzet waar creativiteit, techniek en kennis samenkomen. Deze projecten leveren een bijdrage aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Tkkrlab | Enschede

Een community waar iedereen zijn of haar (technische) creativiteit tot uitvoer kan brengen. Van 3D printen en het maken van hard- of software tot het maken van fysieke bouwwerken. Het CyberSaturday programma wordt verder uitgebreid.

Twentlantis | Enschede

Project Twenlantis begeleid kunstprojecten met een sterk submersed (onder water) karakter. Dit kunnen projecten op VR gebied, sensor fusion, voortstuwing of vaartuigen zijn maar ook onderwater archeologie, 3d mapping en sonarvisualisatie.

WARP | Enschede

Warp Technopolis markeert het stationsplein met hun regenboog aan achtergronden en beelden. In een veeltalige omgeving van alle leeftijden spelen ze met licht, geluid, beeld en alles wat je je kunt voorstellen. Of niet kunt voorstellen.

Gehonoreerde projecten type 3: Innovatieve Projecten

Het uitvoeren van projecten met een innovatief karakter gericht op kennisvergroting ten behoeve van ondernemingen in samenwerking met creatieve en technologische talenten.

Art of Tech | Dinkelland

Art of Tech bevordert de samenwerking tussen bedrijven in Twente op een nieuwe manier. Technische kunstsculpturen van lokale makers worden verhuurd waarmee bedrijven zonder zorgen mooie stukken techniek tentoon kunnen stellen.

Brandstof | Enschede

Talenten werken aan innovatieve oplossingen voor actuele vraagstukken die maatschappelijke impact maken. 

Briegel | online

De digitale muziekschool is een mix van online educatie, communityvorming en muziek maken. Er is een gezamenlijke ruimte, men kan een kijkje nemen bij anderen in de studio of een les bekijken die op dat moment gaande is.

Crematoria Twente

Crematoria Twente wil een innovatieve vernieuwende manier van herdenken zoeken die past bij het Twentse karakter. Samen een nieuw ritueel vormen; een ritueel waar inwoners zichzelf in herkennen en dat bij hen past.

GreenZeen | online

Greenzeen is een innovatief content-platform dat een klimaatneutraal alternatief is voor gedrukte uitgaves. Het is een gebruiksvriendelijk platform waar men zelfstandig een uitgave in op kan maken en kan publiceren.

Outline Music | online

Outline Music een muziekproductiebedrijf en platenmaatschappij die zich bezighoudt met de empowerment van onafhankelijke muziekartiesten. De focus ligt op het toepassen van innovatieve promotie- en marketing technieken voor talenten uit de regio.

Robot Theater Lab | Enschede

Een platform waarin wordt geëxperimenteerd met nieuwe (sociale) technologie zoals robotica voor gebruik in performatieve kunst (theater, interactieve installaties). 

Virtilab053 | Enschede

In Virtilab53 draait het om inspireren, leren & werken binnen de hele agro- en food-business. Zoals de kennis en toepassing vergroten rondom nieuwe digitale technieken als augmented reality en virtual reality.

Bezoek de Creatieve Broedplaatsen socials!

 

      

 

Deze website is onderdeel van Twente.com. Klik hieronder op de # voor interessante artikelen over diverse onderwerpen en check ook de socials van twente.com.