Stichting Beheer Carnavalsloods | De Lutte

Kunstzinnig en creatief technisch talent vertrekt uit de Twentse plattelandsgemeenten naar stedelijk gebied. Het Carnaval, als erkend cultuurhistorisch erfgoed, is nog wel volop in de Noordoost-Twentse dorpen aanwezig middels gala’s en wagenbouw. Deze verenigingen hebben unieke bouw- & werkplaats faciliteiten.

 

We gaan deze carnavalsloodsen omvormen tot creatieve openbare broedplaatsen; van Stads Fabricage Lab naar openbaar DorpsLab, met De Lutte als ontwikkelvoorbeeld.

 

Dit willen we doen door de 4 pijlers van projectactiviteiten uit te voeren. 

 • De Uitbouw van de loods met openbare werkplaats faciliteiten
 • (les-)Programma’s 
  • onderwijs (basis, middelbaar en beroeps)
  • ondernemers/bedrijfsleven 
  • kunstenaars/cultuur-verenigingen op basis van beschikbare programma’
 • Creatieve workshops (kunst, creatief & techniek).
 • Ontwikkelen van nieuwe initiatieven en samenwerkingsvormen.

 

De 9 workshops die we gaan ontwikkelen zijn gebaseerd op de drie pijlers: Kunst, Cultuur en Techniek.

 • Kunst: Creatief Denken & Ontwerpen, Convectie met Smart Functional Materials, Design Thinking Workshops.
 • Cultuur: Interactieve theatervormen & Stand-up Comedy, Digitale-Fysiek culturele integratie-vormen, Nieuwe filmtechnieken & drones
 • Techniek: 3D scannen, tekenen,  printen en freezen, PLC programmering & Robot Ontwerp, Pneumatiek & Hydrauliek 

Type 2 broedplaatsen

Bekijk de andere gehonoreerde projecten binnen type 2 'broedplaatsen van onderop'.

Bezoek de Creatieve Broedplaatsen socials!

 

      

 

Deze website is onderdeel van Twente.com. Klik hieronder op de # voor interessante artikelen over diverse onderwerpen en check ook de socials van twente.com.