Carnavalsloods | Losser

Van carnavalsloods naar creatieve broedplaats

Kunstzinnig en creatief technisch talent vertrekt uit de Twentse plattelandsgemeenten naar stedelijk gebied. Het Carnaval, als erkend cultuurhistorisch erfgoed, is nog wel volop in de Noordoost-Twentse dorpen aanwezig middels gala’s en wagenbouw. Deze verenigingen hebben unieke bouw- & werkplaats faciliteiten.

We gaan deze carnavalsloodsen omvormen tot creatieve openbare broedplaatsen; van Stads Fabricage Lab naar openbaar DorpsLab, met De Lutte als ontwikkelvoorbeeld.

Dit willen we doen door de 4 pijlers van projectactiviteiten uit te voeren. 

 • De Uitbouw van de loods met openbare werkplaats faciliteiten
 • (les-)Programma’s 
  • onderwijs (basis, middelbaar en beroeps)
  • ondernemers/bedrijfsleven 
  • kunstenaars/cultuur-verenigingen op basis van beschikbare programma’
 • Creatieve workshops (kunst, creatief & techniek).
 • Ontwikkelen van nieuwe initiatieven en samenwerkingsvormen.

 

De 9 workshops die we gaan ontwikkelen zijn gebaseerd op de drie pijlers: Kunst, Cultuur en Techniek.

 • Kunst: Creatief Denken & Ontwerpen, Convectie met Smart Functional Materials, Design Thinking Workshops.
 • Cultuur: Interactieve theatervormen & Stand-up Comedy, Digitale-Fysiek culturele integratie-vormen, Nieuwe filmtechnieken & drones
 • Techniek: 3D scannen, tekenen,  printen en freezen, PLC programmering & Robot Ontwerp, Pneumatiek & Hydrauliek 

Type 2 broedplaatsen

Bekijk de andere gehonoreerde projecten binnen type 2 'broedplaatsen van onderop'.

Bezoek de Creatieve Broedplaatsen socials!

 

      

 

Deze website is onderdeel van Twente.com. Klik hieronder op de # voor interessante artikelen over diverse onderwerpen en check ook de socials van twente.com.