Robot Theater Lab | Enschede

Techniek, robotica en theater

Techniek is inmiddels doorgedrongen tot in alle aspecten van ons (sociale) leven - en daarmee ook niet meer weg te denken uit de wereld van theater en kunst. Veel kunstenaars en theatermakers grijpen het onderwerp aan in hun beelden en voorstellingen, van grote machinaties waarin de nietige mens vermorzeld wordt tot de door mensen gecreëerde artefacten die hun plaats in onze wereld claimen. Goed om te weten dat zelfs het woord ‘Robot’ voor het eerst haar intrede deed in het theater. 

Daarmee is de wisselwerking tussen met name ‘sociale techniek’ en theater heel interessant. Theater is het speelveld waarin alle menselijke emoties en verhalen voor het voetlicht gebracht kunnen worden. Het is daarmee ook het ideale speelveld (of lab omgeving) om sociale technologie onder de loep te nemen. Of het nu gaat om een toneelstuk waarin een robot de hoofdrol krijgt, een jongleur die het tegen een aantal objecten moet opnemen of een pas-de-deux voor mens en AI. 

Het Robot Theater Lab wordt een platform waarin geëxperimenteerd wordt met nieuwe (sociale) technologie zoals robotica voor gebruik in performatieve kunst (theater, interactieve installaties). Middels het organiseren van events/werkweken/hackatons rondom een aantal leidende projecten worden nieuwe concepten ontwikkeld en kennis en kunde rondom (robot) technologie gedeeld. 

Bekijk http://robottheaterlab.nl voor alle projecten.

Bezoek de Creatieve Broedplaatsen socials!

 

      

 

Deze website is onderdeel van Twente.com. Klik hieronder op de # voor interessante artikelen over diverse onderwerpen en check ook de socials van twente.com.