Global Goal 17: Partnerschap om duurzame doelen te bereiken

Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist samenwerking tussen regeringen, de particuliere sector en binnen de maatschappij. Inclusieve partnerschappen en co-creatie op basis van principes en waarden, een gedeelde visie en gemeenschappelijke doelen die mensen en de planeet centraal stellen, zijn nodig op mondiaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Centraal staan het versterken van de implementatiemiddelen en het revitaliseren van het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

In het kort

  • Het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling moet nieuw leven ingeblazen worden
  • Daarom moeten we samenwerken door oplossingen te integreren

Global Goal

global goal icon
Partnerschap om de duurzame doelen te realiseren

Onmiddellijk moet actie worden ondernomen om de transformerende kracht van geld van particuliere middelen te mobiliseren en deze te gebruiken om de doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling te realiseren.

Lange termijn

Investeringen op lange termijn, inclusief rechtstreekse buitenlandse investeringen, zijn nodig in kritieke sectoren van met name ontwikkelingslanden. Deze omvatten investeringen in duurzame energie, infrastructuur en vervoer, evenals informatie- en communicatietechnologie. Om alle doelen te behalen in 2030 moeten regeringen, bedrijven, bestuurders, burgers en organisaties samenwerken. Daarbij gaat het vooral om technologie, kennisoverdracht, handel, data, beleidscoherentie en financiële stromen. Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen. Gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen zijn nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau.

Investering op de lange termijn

Voor de lange termijn zijn nu reeds investeringen nodig, met inbegrip van directe buitenlandse investeringen, met name in ontwikkelingslanden, in duurzame energie, infrastructuur en vervoer, alsook informatie- en communicatietechnologie. Regelgeving moet worden aangepast om investeringen aan te trekken en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Nationale toezichtmechanismen zoals rekenkamers en wetgeving moeten worden versterkt.

 

Kortom:

  • er zijn inclusieve partnerschappen nodig op alle niveaus;
  • voortbouwend op gedeelde doelen;
  • waarin mensen en de planeet centraal staan;
  • het behalen van doelstellingen voor duurzame ontwikkeling;
  • de publieke sector moet een duidelijke richting kiezen;
  • langlopende investeringen aantrekken;
  • nationale toezichthouding versterken.