Betekenisvol ondernemen

In het artikel ‘succesvol ondernemen’ vertelden Michel Schaepers en Mark de Lat van Eshuis Accountants en Adviseurs onlangs dat zij ondernemers willen helpen om elke dag succesvoller te ondernemen. In deze bijdrage worden voorbeelden beschreven waarmee Eshuis invulling wil geven aan het thema: ‘betekenisvol ondernemen’.

In het kort

  • Sociaal en economisch impact maken.
  • Betekenis geven aan feiten en cijfers van organisaties.

Global Goal

global goal icon
Gendergelijkheid

VNO NCW stelt dat ‘…een betere doorstroming van vrouwen naar hogere en topfuncties niet alleen een maatschappelijk maar vooral ook een bedrijfseconomisch belang dient’. “Vanuit onze ambitie helpen wij ondernemers succesvoller te ondernemen om zo sociaal en economisch impact te kunnen maken. Daarom hebben we het initiatief genomen voor een ‘Eshuis Ladies Event’”, vertelt Joyce Frongink, accountmanager bij Eshuis, enthousiast. “Tijdens dit event en de daarop volgende masterclasses gaan we met vrouwelijke ondernemers en managers aan de slag met thema’s als ‘Persoonlijke groei’ en ‘Het uitvoeren van een stresstest van uw businessmodel’. Onlangs heeft het evenement voor de tweede keer plaatsgevonden en staat voor september 2019 een volgende bijeenkomst gepland”.

Betaalbare en duurzame energie

“Ook op het Kennispark waar we met ons kantoor gevestigd zijn, willen we een aanjagende rol vervullen. Daartoe hebben we samen met verschillende ondernemers het idee ‘Kennispark, geeft energie!’ gelanceerd. Hierin willen we samen met ondernemers en overheid energie opwekken door parkeerplaatsen met zonnepanelen te overdekken om zo letterlijk en figuurlijk energie te leveren aan het kennispark”, vertelt Mark. De komende tijd wordt samen met Anne Wil Lucas, kwartiermaker van het Kennispark onderzocht of dit voorstel kan worden geconcretiseerd.

Versterken van partnerschappen

‘Verander de wereld, begin bij jezelf’, is een gezegde dat ze bij Eshuis zeer serieus nemen. Eshuis is een pionier op het gebied van betekenisvol ondernemen en heeft daarmee een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven in de accountancysector. Tijdens de ‘Prime Global Benelux Conferentie’ die plaatsvindt op 17 en 18 mei 2019 staat het onderwerp ‘Betekeniseconomie’ centraal en dat is niet voor niets. “Samen met zo’n 45 accountants en adviseurs uit verschillende Europese landen wordt dit thema uitgediept en wordt vastgesteld welke rol de accountancy kan vervullen in het kader van circulair- en betekenisvol ondernemen”, zo sluit Michel Schaepers, bestuursvoorzitter bij Eshuis het gesprek af.

Over Eshuis Accountants en Adviseurs

Dat Eshuis Accountants en Adviseurs graag met feiten en cijfers werkt mag duidelijk zijn. Maar feiten en cijfers zijn geen doel op zich. Inzicht in de financiële, fiscale en organisatorische prestaties, dát is waar het Eshuis om gaat. Eshuis Accountants en Adviseurs geeft betekenis aan de feiten en cijfers van organisaties en helpt hen bij het realiseren van de (persoonlijke) ambities en de strategie! Eshuis helpt klanten elke dag succesvoller te ondernemen, om zo de sociaal en economische impact van Twente te vergroten.

Eshuis Accountants en Adviseurs is sponsor van de Rode Loper 2019 en ondersteunt daarmee de Sustainable Development Goals!

Datum: 25 april 2019 |

Auteur: Twente.com

Lees meer over #ondernemen