Op weg naar een wenselijke inzet van drones

Om tot een wenselijke en ‘maatschappij-proeve’ inzet van drones te komen moeten de waarde van drones worden bevorderd. Tevens dienen risico’s en overlast te worden voorkomen. Dit vraagt onder andere om samenwerking. Hoe kunnen sector, de rijksoverheid en de lokale overheid elkaar daarmee versterken? Specifieke aandacht wordt besteed aan het kersverse ‘drones-advies’ van de Ethische Commissie van de gemeente Enschede.

Evenement details

Wanneer: 24 maart 2021
Tijd: 19:30
Organisator: Pakhuis Oost
Locatie: online

Global Goal

global goal icon
Gasten:
  • Goriska van Cooten, programmamanager drones Ministerie van IenW
  • Wiebe de Jager, eigenaar Dronewatch
  • Onno van Veldhuizen, burgemeester Enschede
  • Ethische reflectie van Enschedese ethische commissie
Achtegrond:

De gemeente Enschede wil drone hoofdstad van Europa worden. In Twente worden drones in toenemende mate ontwikkeld, getest en ingezet. Bijvoorbeeld bij Space53, de politie en de brandweer. Saxion Hogeschool en Universiteit Twente profileren zich met hoogstaand technologisch onderzoek over drones en hun maatschappelijk-juridische en ethische gevolgen. 

 

Er zijn echter nog heel veel onduidelijkheden die een wenselijke ontwikkeling in de weg kunnen staan. Zo is de concrete waarde van de technologische vorderingen in Twente onduidelijk. En er is nog te weinig informatie en debat of en wanneer de (beoogde) toepassingen ‘maatschappijproef’ zijn.

 

Specifieke urgente vragen zijn: Wat is de stand van de ontwikkeling en inzet van drones in Twente? Welke concrete economische en maatschappelijke waarde hebben de (beoogde) toepassingen? Onder welke voorwaarden zullen burgers drones accepteren? Wanneer zijn drones veilig, privacy-bestendig en wanneer hebben zij geen onaanvaardbare geluidshinder?

 

Om antwoorden te vinden op deze vragen organiseren Pakhuis-Oost, Gemeente Enschede, Space53 drie debatten met geïnteresseerde burgers, bedrijven en vertegenwoordigers van de overheid. Uiteindelijk gaat het om stappen te verkennen naar een wenselijke en ‘maatschappij-proeve’ inzet van drones.

 

De voorbeelden van de bijeenkomsten focussen op de regio Twente. De vraagstukken zijn echter van regio-overschrijdend belang. Daarom is de uitnodiging voor de life-stream debatten tot geïnteresseerden in heel Nederland gericht. Uiteraard is er ruimte voor het publiek om mee te doen in de discussie via de chat-functie. 

Lees hier meer over #DRONExpert