Twentse snuffeldrone voor een beter milieu

Saxion heeft in samenwerking met Witteveen + Bos, Gemeente Enschede, DroneXpert en GravuTech, binnen het project FAST, een snuffeldrone voor fijnstof en geuren ontwikkeld ten behoeve van een beter milieu. De drone is in staat om de bronnen en verspreiding van fijnstof in de lucht te meten middels lichtgewicht sensoren. Ook geuren en nadere analyses kunnen kosteneffectief worden uitgevoerd middels een te vullen luchtzak.

In het kort

  • Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling, het is schadelijk voor de gezondheid en het milieu.
  • De snuffeldrone van Saxion en DroneXpert;helpt mee de luchtkwaliteit te verbeteren.

Global Goal

global goal icon
Snuffeldrone voor fijnstof

Fijnstof metingen vinden momenteel plaats op vaste meetstations op de grond. Echter geven deze metingen geen inzage in de verschillende bronnen, de verspreiding via de lucht en concentratie-verschillen rondom bebouwing. Een soortgelijk probleem speelt er bij geuren afkomstig van bedrijven. In beide gevallen is het wenselijk een 3D kaart van de vervuiling van het luchtruim te hebben. De snuffeldrone van Saxion en DroneXpert maakt dit mogelijk.

Fijnstof en geuranalyse

De snuffeldrone bestaat uit twee modules: een luchtkwaliteitsmeter (fijnstof) en een luchtsample nemer (geuranalyse). Bij de luchtkwaliteitsmeter wordt naast de fijnstof-concentratie (NO2, H2S, SO2, PM1.0, PM2.5, PM10) ook de temperatuur, luchtvochtigheid, druk, GPS, en hoogte gemeten. Met de geuranalyse module kan zeer kosteneffectief luchtsamples worden genomen van willekeurige locaties, onder andere slecht of gevaarlijk bereikbare emissie locaties, maar ook verspreidingssamples in het 3D luchtruim. Met beide modules is het derhalve mogelijk om inzicht te krijgen in bronnen, verspreiding en belasting en als zodanig een analyse-hulpmiddel om reductie te bewerkstelligen. De FAST drone is technisch getest op het Space53 drone test centrum in Twente en de logische vervolgstap nu de optimalisatie en inzet voor concrete praktijkcases gewenst is.

FAST-project

De snuffeldrone is ontwikkeld binnen het FAST project ‘Flexible Air Sample Taker (FAST), dat gestart is door het adviesbureau Witteveen + Bos en de Gemeente Enschede in samenwerking met Saxion en de bedrijven DronceXpert en GravuTech. De doelstelling van het project is ‘onderzoek, ontwikkel en evalueer de mogelijkheden van een modulaire sensordrone voor de toepassingen van fijnstof/NOx (sensor) en geuranalyses (luchtsamples)’. De uitkomsten van het project FAST, gesubsidieerd door Raak Sia, worden gepresenteerd tijdens het Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteitscongres op 7 november 2017. 

Space53

Met de verschillende projectpartners wordt samengewerkt in het netwerk- en dronetest centrum op Space53. De snuffeldrone is al getest op Space53 dependance Bentelo.

Datum: 12 juli 2017 |

Auteur: Twente.com