Technologie Kring Twente

Lees hieronder meer

Contactgegevens

Postbus 40250
7504 RG Enschede
secretaris@tkt.org https://tkt.org/

 

De activiteiten van TKT richten zich op het stimuleren van ondernemerschap en groei voor meer kennisintensieve en technologische ontwikkelingen in Twente. Centraal staat het uitwisselen van informatie voor meer of betere samenwerking ten behoeve van hightech-innovaties.

Samenwerking en clustervorming

TKT vervult een verbindende rol tussen de bedrijven onderling en met andere partijen. Centraal staat het tot stand brengen van samenwerking en clustervorming binnen het economische ecosysteem dat Twente is. Dit leidt meer en meer tot een ondernemersklimaat waarin technologische innovaties bijdragen aan het laten doorgroeien van de Twentse maakindustrie voor meer toekomstbestendige bedrijvigheid. De technologie-intensieve bedrijven die zijn aangesloten bij TKT, zijn actief in technologiegebieden als IT en internet, micro- en nanotechnologie, biomedische technieken, smart devices en slimme materialen, of hernieuwbare energie en cleantech.

Persoonlijke en bedrijfsmatige groei

Als gesprekspartner van tal van overheden, biedt TKT aan ondernemers inspraak in tal van zaken, zoals stimuleringsregelingen. De netwerkpartners helpen als technische pioniers bij persoonlijke of bedrijfsmatige groei. Iedere twee maanden organiseert TKT zogeheten ‘Zamenhof’-sessies, die steeds onder een specifiek thema worden ingeleid door hightech-ondernemers. Daarnaast zijn er ‘Founder Meets CEO’-bijeenkomsten, waarin oprichters van startups worden verbonden met CEO’s van grotere bedrijven of multinationals, om onderling ervaringen en netwerken uit te wisselen en het kennisniveau verder te verhogen. Regelmatig worden lezingen georganiseerd over onderwerpen die raken aan ondernemerschap. De onderwerpen variëren van juridisch of financieel tot verkoop.

Netwerkpartners

Samen met andere netwerkorganisaties werkt TKT aan een volhoudbare toekomst, zoals met Techwise Twente in Hengelo en Industriële Kring Twente (IKT) in Hengelo.