Stichting Fris

Creatieve industrie verbinden

De creatieve industrie in Twente en de rest van Oost-Nederland helpen groeien. Dat is wat Stichting FRIS uit ondernemend Enschede in Twente beoogt. Tal van activiteiten worden georganiseerd om creatieve ondernemers te verbinden aan zowel onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheden als aan diverse marktpartijen in en buiten Oost-Nederland.

 

logo Stichting Fris
Lees hieronder meer

Contactgegevens

Stichting FRIS
Beltstraat 1
7511 JZ Enschede
info@stichtingfris.nl www.stichtingfris.nl

Centraal in de dienstverlening van Stichting FRIS staan de sectoren creatieve technologie, media en design. De ICT-sector is een verbindende kracht in het groeiende netwerk van ontwerpers en creatief-technologen. Die kunnen meer groeien door de creatieve industrie als geheel te verbinden met andere sectoren, de uitkomsten en dwarsverbanden zichtbaarder te maken bij belanghebbenden en zo concrete kansen te creëren gericht op innovatief ondernemerschap, talentontwikkeling en optimaal werkklimaat.


Kansen creëren
De (inter)nationale bijeenkomsten van Stichting FRIS helpen bedrijven uit de creatieve industrie te verbinden, zowel onderling als met andere sectoren en industrieën. Hierbij wordt nauw gericht samengewerkt met andere ondernemersorganisaties en belangenverenigingen, zoals in de Twentse maakindustrie en de voedingsmiddelenbranche in Oost-Nederland. Tegelijkertijd wil de stichting op tal van manieren de creatieve industrie zichtbaarder maken. Einddoel is kansen te creëren voor een volhoudbare toekomst van de creatieve sector in en buiten Twente. 

Samenwerken
Een redactie van studenten van ROC van Twente en Hogeschool Saxion verzorgt voor Stichting FRIS verschillende communicatiemiddelen en -kanalen voor diverse doelgroepen. Zo doen de studenten praktijkervaring op. Tegelijkertijd helpt het hen om meer indrukken te krijgen van de dynamiek van de creatieve sector. Bovenal vervult het een verbindende functie om creatieve talenten te behouden voor openstaande vacatures in de creatieve sector.

Kansen pakken
De stichting helpt kansen signaleren op het gebied van samenwerking, projecten, subsidies en talentontwikkeling. Om meer kansen te kunnen pakken. Ook brengt het creatieve ruimtes in kaart, zodat creatieve bedrijven weten waar het beste kan worden gestart, waar groeikansen liggen en waar de infrastructuur het beste past bij het betrokken bedrijf. Bepaalde locaties en  ruimtes in en buiten Twente zijn bij uitstek geschikt voor creatieve bedrijven, zoals op Kennispark Twente in Enschede, Hightech Systems Park in Hengelo, Hazenmeijer in Hengelo, Spinnerij Oosterveld in Enschede, en The CEE Spot in Enschede. Ook in Almelo zijn diverse flexplekken voor creatieven beschikbaar.

Netwerkpartners
Samen met andere netwerkorganisaties werkt Stichting FRIS aan een volhoudbare toekomst, zoals met Hogeschool Saxion in Enschede en ROC van Twente in Almelo, Hengelo en Enschede.