Port of Twente

Logistiek hotspot in Europa

Port of Twente uit ondernemend Almelo in Twente levert als samenwerkingsverband van Twentse transportondernemers met kennisinstellingen en overheden een actieve bijdrage aan het versterken van de logistieke sector in Twente. Naast de internationale snelweg A1, is het Twentekanaal één van de belangrijke andere levensaders voor de Twentse economie.

logo Port of Twente
Lees hieronder meer

Contactinformatie

Columbus 17
7609 RM Almelo
info@portoftwente.com www.portoftwente.com

Omschrijving
Als logistiek netwerk wil Port of Twente meer werkgelegenheid helpen creëren in de totale logistieke sector. Dat kan lukken door een uitgekiende balans tussen vervoer over water en goederentransport over land. Met meer slimme logistiek en synchromodale oplossingen kan Twente zich nestelen in de top van de Nederlandse en Europese logistieke sector. Zo kunnen Twentse maakbedrijven kosten besparen, terwijl watervervoer duurzamer is dan goederen slechts over de weg te transporteren.


Transport- en logistieke sector
Tal van activiteiten ontplooit Port of Twente, zoals het aantrekken van meer of specialistische logistieke bedrijven naar Twente. Door in de infrastructuur knelpunten weg te nemen en het gebruik te helpen optimaliseren, wil Port of Twente de totale logistieke sector bevorderen. Belangrijk aspect is de aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt op de behoefte van de transport- en logistieke sector. Met innovatie en onderzoek kan meer onderscheidend vermogen worden gecreëerd voor een volhoudbare toekomst in vervoer over water en weg. 

Vervoer over water en weg
Zo’n 37 procent van al het transport in Nederland vindt plaats via vervoer over water. Traditioneel worden bulkgoederen als zand, grind, kolen en granen per schip getransporteerd. In de loop der jaren is daar het scheepsvervoer van containers bij gekomen. Zo worden zeecontainers die bij Rotterdam of Amsterdam het land binnenkomen weer per kleiner containerschip verder het binnenland in gebracht over rivieren en kanalen. De kosten van vervoer over water zijn meestal lager dan van wegtransport, terwijl de betrouwbaarheid groter is omdat schepen niet snel in een file komen. Dat maakt een meer nauwkeurige planning mogelijk, tenzij de waterstand te laag is geworden door droogte. 


Strategische overslag
Doordat op strategische posities in Twente logistieke overslagpunten zijn gerealiseerd, kunnen watervervoer en wegtransport optimaal op elkaar afgestemd blijven. Met vervoer over water is de CO2-uitstoot lager. Voordeel van vervoer per boot is het innemen van grote ladingen die tegen relatief lage kosten goedkoop en milieubewust kunnen worden vervoerd. Nadeel van vervoer over water zijn de relatieve traagheid en het feit dat niet alle bestemmingen kunnen worden bereikt. De voordelen van vervoer per vrachtwagen zijn de relatieve snelheid waarmee nagenoeg alle bestemmingen kunnen worden bereikt. Nadeel van wegtransport is dat het minder milieubewust is, ook al investeert deze sector veel in voertuigen met zuinige en milieubewuste motoren. Door files kan het wegtransport de nodige vertraging oplopen.

 

Twentekanaal
Het Twentekanaal is de belangrijke vervoersader van en naar Twente. De waterweg Twentekanaal sluit drie grootste steden van Twente aan op het landelijke netwerk van rivieren en kanalen. Zo zijn Almelo, Hengelo en Enschede verbonden met de rest van Nederland. Het Twentekanaal begint bij de IJssel ten noorden van Zutphen. De loop van het kanaal is vrijwel parallel aan die van de spoorlijn Zutphen-Enschede. Ten westen van Delden loopt er een zijtak naar Almelo. Rijkswaterstaat is de beheerder. De totale kanaallengte is 65 kilometer, inclusief de zijtak. Het Twentekanaal is geclassificeerd als CEMT Va waterweg van 5 meter diep en rond 50 meter breed. Daarmee kan een groot Rijnschip van maximaal 11,50 meter breed, 2,80 meter diep en met een lengte van 110 meter op het kanaal varen. De diepte van de vaargeul wordt evenwel gespecificeerd als 5 meter, terwijl de drempeldiepte bij de bovendeuren van alle schutsluizen 3,75 meter beneden kanaalpeil bedraagt.


Netwerkpartners
Samen met andere netwerkorganisaties werkt Port of Twente aan een volhoudbare toekomst, zoals met XL Businesspark Twente in Almelo en Combi Terminal Twente (CTT) in Hengelo.