Regio Twente profileert zich als logistieke hotspot

Havenbedrijf Twente, Port of Twente en XL Businesspark slaan handen ineen

Twente kan zich profileren als een logistieke hotspot. Dat komt door de unieke ligging op de belangrijke North Sea Baltic Corridor van het Trans Europese Netwerk voor Transport (TEN-T). Het Havenbedrijf Twente, de vereniging Port of Twente en het XL Businesspark gaan daarmee samen sterk naar buiten treden, onder de merknaam Port of Twente.

In het kort

  • Door de unieke ligging kan Twente zich profileren als logistieke hotspot.
  • Havenbedrijf Twente, Port of Twente en XL Businesspark slaan handen ineen om de bereikbaarheid van Twente te vergroten.

Global Goal

global goal icon

De drie partijen hebben enkele maanden geleden een overeenkomst getekend om samen op te trekken onder de merknaam Port of Twente. Gezamenlijk doel is om de logistieke sector verder te laten groeien. Dat is goed voor de economische structuur en voor de werkgelegenheid. Er komt onder andere een gezamenlijke website en initiatieven en activiteiten worden afgestemd. Ook de acquisitieactiviteiten door Oost NL krijgen onder de nieuwe vlag verder vorm.

Voor de wind

Het gaat XL Businesspark voor de wind. Met meerdere partijen zijn overeenkomsten gesloten en naar verwachting zal dit jaar op circa twintig hectare worden begonnen met bebouwing. Het gaat om bedrijven in verschillende sectoren, deels logistiek en deels grootschalige industrie. Deze mix zorgt voor samenwerking en innovatie, en duizenden arbeidsplaatsen op alle opleiding- sniveaus. Ook wordt dit jaar begonnen met het ontwikkelen van een brandstofverkooppunt met horecavoorzieningen. Directeur Jan Geerdink van de projectorganisatie is tevreden dat het park nu oreert als nooit tevoren. ‘We zijn actief met acquisitie, maar partijen weten ons nu ook zelf beter te vinden.’ Doordat de organisatie inmiddels staat als een huis, kan snel worden geschakeld als een partij geïnteresseerd is om op het park te gaan bouwen. ‘Zaken als vergunningverlening zijn op orde. Als een partij interesse heeft om zich hier te vestigen, kan het snel gaan.’ Geerdink ziet ook een vliegwieleffect van onder andere de Combi Terminal Twente en de T-Port Logistic Campus van Heylen Warehouses. ‘Dat zijn natuurlijk geweldige ambassadeurs voor ons.’

XL Businesspark te Almelo in aanbouw
Combi Terminal Twente

De Combi Terminal voor de overslag van containers is sinds 2018 volledig operationeel en is een zeer belangrijke vestigingsmagneet voor met name logistieke bedrijven. De binnenvaart is een duurzaam vervoermiddel en kan het wegtransport aanvullen of deels vervangen. Door de aanwezigheid van de terminal is het XL Businesspark via weg en water goed ontsloten, met spoor en luchthaven in de directe omgeving.

 

Door de komst van VTech, de vele binnenkomende containers van gevestigde bedrijven zoals Timberland en de verwachte nieuwe vestigingen wordt zelfs al onderzoek gedaan naar mogelijke uitbreiding van de kade en van de opslagcapaciteit voor containers. Twente behoort al tot één van de grootste binnenhavens van Nederland. Daar- naast werken de havenbedrijven Port of Zwolle, Port of Deventer en Port of Twente samen binnen het Overijsselse programma POLO (Port of Logistics Overijssel) met het bedrijfs- leven, de overheden en kennisinstellingen om de logistieke positie van Overijssel binnen Nederland en Europa verder te versterken.

Arbeidsmarkt

Door de actuele ontwikkelingen is het aantal mensen dat werkzaam is op het XL Business- park aanzienlijk toegenomen. Om te kunnen vol- doen aan de vraag naar gekwali ceerd personeel werken vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (onder andere vertegenwoordigd in de vereni- ging Port of Twente), gemeenten, werkpleinen, uitzendbureaus en kennisinstellingen samen. Dit heeft onder andere geleid tot het samen organiseren van een Week voor de Logistiek.

Aanleg Groene Delta

De Groene Delta is het nieuwe natuurgebied van twaalf hectare bij het XL Businesspark. Dit park compenseert het verdwenen groen op het XL Businesspark en fungeert ook als waterber- ging. Een grondwal wordt de fysieke scheiding tussen het XL Businesspark en Bornerbroek. Zo is het park straks beter ingepast in het land- schap. De Groene Delta is deels toegankelijk voor publiek (en daarmee medewerkers van bedrijven).

Nieuwe ontwikkelingen op XL Businesspark:
  • Heylen Warehouses heeft de eerste fase van de T-Port Logistic Campus afgerond: vijf hallen, samen 70.000 vierkante meter. Uiteindelijk zet Heylen Warehouses 180.000 vierkante meter bedrijfsgebouw neer op bijna dertig hectare grond.
  • In juni is Bleckmann (43.000 vierkante meter) gestart met de logistieke activiteiten voor de Chinese speelgoedfabrikant VTech.
  • Bolk Transport heeft haar intrek genomen in een hal van 14.000 vierkante meter.
  • Madison heeft haar bedrijfsgebouw uitgebreid met een hal van 8.000 vierkante meter (totaal nu 20.000 vierkante meter bedrijfsgebouw)
  • Timberland breidt uit met een hal van 13.000 vierkante meter die in mei 2019 in gebruik genomen zal worden.

Datum: 17 januari 2019 |

Bron tekst: INN'twente |

Auteur: Frederike Krommendijk

Lees meer over #logistiek