Netwerkorganisatie IKT

Een dynamisch netwerk van Twentse ondernemingen

Netwerkorganisatie IKT uit Hengelo in ondernemend Twente, is actief in zowel de maakindustrie als de toeleverende dienstverlening. IKT wil de spin zijn in het economische web van Twente. De kracht van deze netwerkorganisatie schuilt in het verbinden van ondernemers onderling en van ondernemers met overheden, kennisinstellingen en andere zakelijke netwerken.

logo Netwerkorganisatie IKT
Lees hieronder meer

Contactinformatie

Campus Business Center
Jan Tinbergenstraat 270
7559 ST Hengelo
+31 (0)53 484 99 80 secretariaat@ikt.nl www.ikt.nl

IKT is nauw betrokken bij vele initiatieven die de economische positie van Twente kunnen versterken, zoals Twente Board, Twente.com, Kennispark Twente en het Actieprogramma Versterking Industriepotentieel Twente (VIT). Daarbij onderhoudt IKT contacten met diverse overheden en kennisinstellingen, de Kamer van Koophandel Oost-Nederland, VNO-NCW Twente en MKB Twente.

Verbinden voor resultaat

Verbinden is belangrijk, maar uiteindelijk draait het om resultaat. Het moet ondernemend Twente concreet iets opleveren. Zo wil IKT profijtelijk zijn voor de circa 1.000 deelnemende bedrijven. In leerzame, inspirerende en vernieuwende bijeenkomsten die deze netwerkorganisatie tot stand brengt, staat steeds de vraag centraal: ‘Hoe kunnen we een optimale bijdrage leveren aan het zakelijke succes van de deelnemers?’. Daarnaast wordt door IKT structureel overleg gevoerd met lokale overheden en worden trends en economische ontwikkelingen gesignaleerd. Verder worden overkoepelende evenementen georganiseerd. Bovenal faciliteert IKT een digitaal platform waar vraag en aanbod van deelnemers bij elkaar worden gebracht op het gebied van kennis, mensen en middelen.

Lokale netwerkbijeenkomsten

IKT-kringen organiseren verschillende lokale netwerkbijeenkomsten, variërend van bedrijfsbezoeken en lunchlezingen tot informele activiteiten. Een paar keer per jaar heeft een kringbestuur overleg met het College van Burgemeester en Wethouders in de betreffende plaats. De zes kringen die participeren binnen IKT zijn IKT-Almelo en omstreken, IKT-Enschede, IKT-Haaksbergen, IKT-Hengelo-Borne, IKT-Oldenzaal en omstreken, IKT-West Twente. Maandelijks wordt het IKT Café georganiseerd dat in het teken staat van actualiteit. Daarvoor wordt een gastspreker uitnodigen die op dat moment in de belangstelling staat van de media. Twee keer per jaar biedt de IKT Lezing inspiratie van topsprekers die hun visie op ondernemerschap delen. Vier keer per jaar krijgen deelnemers tijdens het IKT College de gelegenheid om vakinhoudelijke onderwerpen te doceren aan collega IKT-ers.