Kwaliteitskring Twente

Lees hieronder meer

Contactgegevens

p/a Robertinkkamp 32
7524 BP Enschede
+31 (0)6 50 85 03 60 info@kwaliteitskringtwente.nl www.kwaliteitskringtwente.nl
Omschrijving

Door het bevorderen van kennis over en toepassing van kwaliteit in een breed perspectief te plaatsen, wil Kwaliteitskring Twente nieuwe management-tools en vakmens bij elkaar betrekken voor meer ‘business excellence’. De netwerkorganisatie biedt een inhoudelijk netwerk van kwaliteitsprofessionals en vormt zo een platform voor het delen en verrijken van kennis en kunde omtrent kwaliteit. Tegelijkertijd vervult het de rol van klankbord voor kwaliteitsvraagstukken en van dienstverlener voor kwaliteitsopleidingen. 

Kwaliteitskundig

Jaarlijks organiseert Kwaliteitskring Twente tal van activiteiten, zoals bedrijfsbezoeken met thematische presentaties, lezingen en workshops, masterclasses en ronde-tafelbijeenkomsten en een collegetour. In het magazine ‘De KwaliteitsKrul’ publiceert Kwaliteitskring Twente tal van artikelen over kwaliteitskundige onderwerpen en verbeterprojecten in en buiten Twente. 

Kwaliteit opleiden en trainen

Met tal van opleidingen, cursussen en trainingen zorgt Kwaliteitskring Twente direct en indirect voor betere bedrijfsresultaten in Twente. Door veranderingen deskundig te begeleiden, kunnen (maak)bedrijven steeds meer en sneller kwalitatieve vorderingen behalen. Het betreft opleidingen voor leidinggevende personen, of trainingen en cursussen voor uitvoerenden en leidinggevenden in de industrie en dienstverlening. Naast een standaard wordt ook een flexibel of op maat gemaakt opleidingsprogramma aangeboden. Steeds staan de opleidingsbehoefte en bedrijfssituatie centraal. De opleidingen variëren van interne auditing tot kwaliteitskunde, van kwaliteitsbeheer tot kwaliteitsbewustzijn, en opleidingen op maat. 

Netwerkpartners

Samen met andere netwerkorganisaties werkt Kwaliteitskring Twente (KKT) aan een volhoudbare toekomst, zoals met Technologie Kring Twente (TKT) in Enschede en STODT Toekomsttechniek (STODT) in Hengelo.