Biobrand- en grondstoffen voor een energieke toekomst

Het Twentse bedrijf BTG-BTL in Enschede heeft zich sinds de oprichting in 1987 ontwikkeld tot wereldwijd opererend specialist in het omzetten van biomassa in bio-energie, geavanceerde biobrandstoffen en biobased grondstoffen. Het bedrijf is de drijvende kracht achter tal van technologische innovaties op haar werkterrein. Praktische toepassingen die voortkomen uit deze vernieuwingen, vinden plaats in aparte spin-offs. Voorbeelden zijn BTG BioLiquids in Enschede en Empyro in Hengelo.

In het kort

  • Bio-energie is een hernieuwbare brandstof en draagt bij aan het verbeteren van het milieu  

  • BTG-BTL heeft zich ontwikkeld tot marktleider op dit gebied en doet er alles aan om haar CO2 voetafdruk te verminderen 

Global Goal

global goal icon
Klimaatverandering

De wereld verandert snel en veranderingen zijn overal zichtbaar, met name in het klimaat. Tegelijkertijd ook in de manier waarop de mensheid de benodigde energie produceert en gebruikt. Volgens BTG-BTL is het een illusie om te denken dat de wereld binnen afzienbare tijd statisch en voorspelbaar zal zijn. Integendeel denkt het bedrijf, want fossiele energiebronnen – zoals olie en aardgas – zijn eindig en raken in de komende decennia geleidelijk op of worden onbetaalbaar. Olie- en gasreserves die honderden miljoenen jaren nodig hadden om te worden opgebouwd, zijn door de mensheid in minder dan 300 jaar bijna opgemaakt, met alle gevolgen van dien, zoals vervuilende uitstoot en negatieve effecten op mens, milieu en klimaat.

Parallelle oplossingsrichtingen

BTG-BLT is onder andere lid van de Green Business Club Twente. De missie van BTG-BTL is het vinden van een duurzamere manier van leven voor de mensheid, ook al zal er geen wonderoplossing blijken te zijn die alle problemen in één keer aanpakt. In de visie van het bedrijf zullen de komende jaren meerdere oplossingen parallel moeten worden ontwikkeld. Duurzame oplossingen die naast zonne-energie, windenergie, waterkracht, getijdenenergie ook energie uit biomassa omvatten. Om de natuur na te bootsen, heeft BTG-BTL de pyrolysetechnologie ontwikkeld en geoptimaliseerd. Daarmee is het bedrijf wereldwijd actief in de biomassa-energiesector. Waar de aarde over miljoenen jaren oliereserves heeft gevormd, doet BTG-BTL dat momenteel in slechts 2 seconden. De geavanceerde pyrolyse-technologie produceert uit biomassa een donkerbruine vloeistof: pyrolyseolie. Zo wordt Moeder Natuur nagebootst. 

Volwassen technologie

De pyrolysetechnologie van BTG-BTL is een volwassen technologie. Het concept kan ‘eenvoudig’ worden vermenigvuldigd door pyrolysefabrieken te leveren aan klanten over de hele wereld. De pyrolyseolie kan worden gebruikt in boilers om warmte en elektriciteit te produceren op het moment dat klanten dat wensen. Het is beslist niet nodig dat de pyrolyseolie wordt verbruikt op het tijdstip en de locatie waar het wordt geproduceerd. Productie en gebruik kunnen worden ontkoppeld en pyrolyseolie kan eenvoudig worden opgeslagen voor een paar jaar. Van over de hele wereld is een groeiend aantal bedrijven geïnteresseerd in samenwerking met BTG-BTL om te werken aan het verhogen van de kwaliteit van de pyrolyseolie en om deze olie te gebruiken als grondstof voor duurzame benzine of diesel. Volgens het bedrijf is de toekomst veelbelovend en uitdagend voor zowel haar partners als de organisatie zelf.

Gehalveerde voetafdruk

In de afgelopen jaren heeft BTG-BTL haar eigen CO2-voetafdruk met de helft weten te verlagen door gefaseerd te investeren in CO2-reductie. Het resterende deel wordt gecompenseerd door het financieren van duurzame projecten in het buitenland. Het doel voor de komende jaren is de CO2-uitstoot van BTG-BTL naar nul te reduceren. 

 

Spin in het spin-off-web 

In 1987 was BTG de eerste spin-off van Universiteit Twente, waarmee nog steeds hecht wordt samengewerkt, net als met een twintigtal andere universiteiten wereldwijd. Sinds de start in Twente heeft BTG-BTL op haar beurt zelf een twintigtal spin-off bedrijven opgericht, zoals BTG BioLiquids in Enschede, dat zich richt op de verkoop van pyrolysefabrieken, en Empyro, de pyrolyse-oliefabriek in Hengelo.

Datum: 12 juni 2018 |

Bron tekst: BTG BLT |

Auteur: Twente.com