Global Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Steden zijn hubs voor ideeën, handel, cultuur, wetenschap, productiviteit, sociale ontwikkeling, technologische innovatie en nog veel meer. In de stad kunnen mensen zich ontwikkelen op sociaal en economisch vlak. Momenteel staan steden voor de uitdaging om de bestaande welvaart en werkgelegenheid te laten stijgen, zonder daarbij de bodem en hulpbronnen uit te putten. Het is de opmaat voor ‘smart cities’, slimme stedelijke conglomeraten die een antwoord geven op mondiale uitdagingen rondom duurzaamheid.

In het kort

  • Het is nodig om duurzame steden en menselijke nederzettingen creëren die inclusief, veilig en veerkrachtig zijn
  • Hierdoor kunnen we de gemeenschappen versterken

Global Goal

global goal icon
Steden en nederzettingen inclusief veilig, veerkrachtig en duurzaam maken

Bij gemeenschappelijke stedelijke uitdagingen kan worden gedacht aan congestie, lucht- en lichtvervuiling, afvalproblematiek, gebrek aan middelen voor basisvoorzieningen, een tekort aan goede huisvesting en verslechterende infrastructuur.

Duurzame groei

Steden kunnen deze uitdagingen het hoofd bieden op manieren die hen in staat stellen te blijven groeien, en daarbij leren efficiënter om te gaan met hulpbronnen. Om tegelijkertijd vervuiling en armoede terug te dringen. De toekomst is aan steden die kansen bieden voor iedereen, met toegang tot basisvoorzieningen, energie, huisvesting, vervoer en nog veel meer. Duurzame groei is de grootste uitdaging van de steden van de toekomst. De snelle verstedelijking drukt zwaar op het krijgen of behouden van vers watervoorziening, functionerende riolering, de leefomgeving en de volksgezondheid.

Duurzame steden

Tegelijkertijd heeft de hoge bevolkingsdichtheid in de stad ook voordelen. Zo is het gemakkelijker om bronnen efficiënter in te zetten; technologische innovaties breed door te voeren; en minder grondstoffen en energie te gebruiken. De stad van de toekomst moet met behulp van innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang tot basisvoorzieningen als schoon drinkwater, huisvesting, energie, transport, personenvervoer en meer.

 

Kortom:

  • steden zijn hubs voor ontwikkeling;
  • mensen kunnen zich op sociaal en economisch vlak ontwikkelen;
  • de balans vinden tussen welvaart en stedelijke uitdagingen;
  • kansen realiseren voor iedereen.