HR - Bijeenkomst

In het meerjarenplan van TValley staat het binden en ontwikkelen van ‘talent’ als een van de 5 pijlers. Een van de stappen hierbinnen is het op een juiste manier (ver)binden van bedrijven en studenten. Dat zal tijdens deze eerste HR-bijeenkomst centraal staan. We zullen gezamenlijk bespreken wat de wensen en eisen zijn voor het werven en selecteren van nieuw Talent en hoe wij als TValley hierbij kunnen ondersteunen.

Lees hieronder meer
 
global goal icon